Архіви категорій: Довідник

Середньостогівська культурно-історична область

КерамікаСередньостогівська культурно-історична область – область археологічних енеолітичних культур. Культурна специфіка визначена В.М.Даниленком, який розглядав середньостогівські пам’ятки як етаппні у розвитку давньоямної традиції. Д.Я.Телегін відніс середньостогівські пам’ятки до окремої середньостогівської культури, виділивши три локальних варіанти: дніпровський, оскольсько-донецький, нижньодонський (костянтинівський). Пам’ятки нижньдонського (костянтинівського) варіанта В.Я.Кияшко вважає окремою культурою. Зараз поява нових пам’яток дозволяє виділити самостійні культури у рамках середньостогівської культурно-історичної області. Читати далі

Середньодонська катакомбна культура

КерамікаСередньодонська катакомбна культура – археологічна культура катакомбної культурно-історичної спільноти епохи середньої бронзи. Виділена Г.В.Подгаєцьким як варіант катакомбної культури. Пізніше Т.В.Попова віднесла ці пам’ятки до харківсько-воронезького варіанта. Ареал: Середнє Подоння, верхня і середня течія Сіверського Дінця та його лівобережних притоків. Датується ХІХ – ХVI століттями до нашої ери. Поселення розміщуються у заплавах: Ксизове, Університетське І – ІІІ. Житла – напівземлянки. Читати далі

Середньодніпровська культурна спільність

ЖитлоСередньодніпровська культурна спільність – спільність археологічних культур середньої доби верхнього палеоліту. Культури середньодніпровської культурної спільноти датуються ХIV – ХVII тисячоліттями тому, розквіт припадає на ранньоосташківське зледеніння. Ареал: Середнє Подніпров’я, Подесення, Дніпровське Полісся. Читати далі

Середньодніпровська культура

КерамікаСередньодніпровська культура – археологічна культура епохи бронзи. Виділена В.О.Городцовим. Досліджували Т.С.Пассек, С.С.Березанська, І.І.Артеменко, М.М.Бондар. Пам’ятки середньодніпровської культури відомі у Середньому та Верхньому Подніпров’ї та на території України, Білорусії та Росії. Існувала з ХХVI по ХV століття до нашої ери. Читати далі

Свідерська культура

ЗнаряддяСвідерська культура – археологічна культура фінального часу верхнього палеоліту. Ареал: басейни Вісли, Неману, Верхнє Подніпров’я. Датується ХI – Х тисячоліттями тому. Епонім – Свідре Вельке (Польща). Читати далі

Сарматська культура

ВоїниСарматська культура – археологічна культура сарматських племен. Пам’ятки сарматської культури розміщуються на великій території від Західного Казахстану та Уралу до Дунаю. Датується III століттям до нашої ери – IV століттям нашої ери. Виділяються три етапи існування. Ранньосарматська культура (III – I століття до нашої ери) поширена у степах від Приуралля до Дніпра. Читати далі

Сабатинівська культура

ЗброяСабатинівська культура – археологічна культура епохи пізньої бронзи. Тривалий час роглядалася к етап розвитку пізньозрубної культури в Україні. Термін сабатинівська культура був введений Н.М.Погребовою наприкінці 50-х років ХХ століття. Своєрідність і самостійність сабатинівської культури підкреслювали В.Д.Рибалова, І.Т.Черняков, І.М.Шарафутдінова. Зараз існування сабатинівської культури признається більшістю дослідників. Читати далі

Культура розписної (мальованої) кераміки

КерамікаКультура розписної (мальованої) кераміки – археологічна неолітична культура, яка була виділена М.Ф.Потушняком. Ареал: Закарпаття, частково – східна Угорщина, північно-західна Румунія, східна Словаччина. Названа за орнаментом кераміки. Датується другою половиною V тисячоліття до нашої ери. Проблема походження не вирішена. Читати далі

Рєпінська культура

КерамікаРєпінська культура – археологічна культура епохи неоліту. Виділена недавно О.Т.Синюков. Тривалий час пам’ятки включали до ранньої давньоямної культури. Ареал: північно-західні райони Прикаспію, Степове Поволжя, Степове і Лісостепове Подоння, степ та південь Лісостепової України. Датується кінцем IV – першою половиною III тисячоліть до нашої ери. Читати далі

Рогалицько-Передільська група

ЗнаряддяРогалицько-Передільська група – група пам’яток фінального палеоліту. Епонімні пам’ятки біля хутора Рогалик (нині селище міського типу Петрівка Станично-Луганського району Луганської області) були відкриті у 20 – 30-х роках ХХ століття С.А.Локтюшевим, пізніше досліджувалися О.Ф.Гореліком, М.І.Тарасенком та В.Ю.Виборним (всього виявлено 16 пам’яток). Ареал межиріччя лівих притоків рік Сіверський Дінець, Айдар та Євсуга. Поселення датуються ХII – Х тисячоліттями тому. Читати далі