Архіви авторів: admin

Коломийщинський тип пам’яток трипільської культури

Поселення Коломийщина

Поселення Коломийщина

Коломийщинський тип пам’яток трипільської культури мідного віку (етап СI). Епонімна пам’ятка – поселення Коломийщина I. Пам’яти коломийшинскього типу поширені у Середньому Подніпров’ї від Києва до Канева на правому березі ріки Дніпро. Датується першою половиною III (першою половиною IV) тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Кіммерійці і кіммерійська культура

ВоїниКіммерійська культура відноситься до раннього залізного віку. Названа за етносом, який жив у степовій і частково лісостеповій зоні, яка була поширена від нижньої течії Дунаю на заході до Поволжя на сході. Населення цієї території не було однорідним і складалося з кочових, різних за походженням угрупувань. Датується кіммерійска культура IХ – VII століттями до нашої ери. Пам’ятки – переважно впускні, рідше – основні поховання у курганах. Відомі безкурганні поховання і тимчасові сезонні стоянки. Читати далі

Культура Кишинів-Корлатень

МечКультура Кишинів-Корлатень – археологічна культура, яка разом із культурою гава-голігради становить частину культур канельованого гальштату найсхіднішої гілки гальштатських пам’яток. Читати далі

Кизил-Кобинська культура

КерамікаКизил-Кобинська культура – археологічна культура раннього залізного віку. Названа за місцем стоянки Кизил-Коба у Криму, яка досліджувалася Г.А.Бонч-Осмоловським. Культурна гірського і передгірського Криму. Початок культури відноситься до періоду пізньої бронзи. Датується в цілому Х – V тисячолтіттями до нашої ери. Спочатку П.Н.Шульцем було виділено чотири етапи: Х – IХ століття до нашої ери; IХ – VIII століття до нашої ери; VIII – VII століття до нашої ери; VII – VI століття до нашої ери. В останній час хронологічні межі кизил-кобинської культури розширені – з’явився перехідний етап – VII століття до нашої ери. Х.Й.Крис виділено ще один етап кизил-кобинської культури – пізній, VI – V століття до нашої ери. Етнічна приналежність можливо, тавтарська. Читати далі

Києво-черкаська культура

ЗнаряддяКиєво-черкаська культура – археологічна культура, входить в дніпро-донецьку культурно-історичну спільність. Виділена О.М.тітовою. Ареал: Лісостепове Подніпров’я. Археологічна культура названа за територією поширення. Виділяють два варіанти: київський та черкаський. Датується києво-черкаська культура другою половиною V – початком III тисячоліття до нашої ери. Сформувалася на місцевій мезолітичній основі під впливом буго-дністровської культури на самчинській фазі її розвитку. Читати далі

Культура кереш

КерамікаКультура кереш – археологічна неолітичная культура. Пам’ятки Верхнього Потисся, що датуються першою половиною V тисячоліття до нашої ери, віднесені до культури Криш-Кереш М.Ф.Потушняком. Носії цієї культури прийшли з Трансільванії по долині ріки Самош. Вони схожі на мешканців Північної Угорщини, які залишили пам’ятки типу Мехтелик. Читати далі

Кемі-обинська культура

КерамікаКемі-обинська культура – археологічна культура епохи ранньої бронзи. Виділена А.О.Щепинським. Ареал: передгірський та степовий Крим, степове межиріччя Дніпра і Південного Бугу. Культура названа за курганом Кемі-Оба біля міста Білогірська у Криму. Датується другою половиною III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Катакомбна культурно-історична спільність

ЗброяКатакомбна культурно-історична спільність епохи середньої бронзи. Виділена як археологічна культура на початку ХХ століття В.О.Городцовим, з 60-х років ХХ століття розглядається як культурно-історична спільність. Названа за конструкцією поховальної споруди. Ареал поширення: степ і південь лісостепу від Волги до Дунаю. Читати далі

Квітнянська культура

КерамікаКвітнянська культура – археологічна культура мідного віку. Відноситься до середньостогівської культурно-історичної спільноти. Виділена В.М.Даниленком як фаза розвитку давньоямної культури. Названа за похованням у балці Квітяній біля села Федорівка Запорізького району Запорізької області. Ареал: степове Подніпров’я та південь Лісостепового Подніпров’я. Датується другою половиною IV – першою половиною III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Кам’янське городище

ВалКам’янське городище скіфського часу розміщене у степовій зоні Північного Причорномор’я. Розташоване на лівому березі ріки Дніпро у місті Кам’янка Дніпровська Запорізької області, у районі скупчення скіфських курганів, поселень і селищ IV століття до нашої ери. Досліджувалося в 1938 – 1940 та 1945 – 1950 роках Б.М.Граковим, у 1981 році – Історико-техічною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом В.І.Бідзілі (культурний шар городища цією експедицією не виявлено). З 1987 до цього дня пам’ятка досліджується експедицією Інституту археології НАН України під керівнитвом Н.О.Гаврилюк. Читати далі