Архіви авторів: admin

Кемі-обинська культура

КерамікаКемі-обинська культура – археологічна культура епохи ранньої бронзи. Виділена А.О.Щепинським. Ареал: передгірський та степовий Крим, степове межиріччя Дніпра і Південного Бугу. Культура названа за курганом Кемі-Оба біля міста Білогірська у Криму. Датується другою половиною III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Катакомбна культурно-історична спільність

ЗброяКатакомбна культурно-історична спільність епохи середньої бронзи. Виділена як археологічна культура на початку ХХ століття В.О.Городцовим, з 60-х років ХХ століття розглядається як культурно-історична спільність. Названа за конструкцією поховальної споруди. Ареал поширення: степ і південь лісостепу від Волги до Дунаю. Читати далі

Квітнянська культура

КерамікаКвітнянська культура – археологічна культура мідного віку. Відноситься до середньостогівської культурно-історичної спільноти. Виділена В.М.Даниленком як фаза розвитку давньоямної культури. Названа за похованням у балці Квітяній біля села Федорівка Запорізького району Запорізької області. Ареал: степове Подніпров’я та південь Лісостепового Подніпров’я. Датується другою половиною IV – першою половиною III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Кам’янське городище

ВалКам’янське городище скіфського часу розміщене у степовій зоні Північного Причорномор’я. Розташоване на лівому березі ріки Дніпро у місті Кам’янка Дніпровська Запорізької області, у районі скупчення скіфських курганів, поселень і селищ IV століття до нашої ери. Досліджувалося в 1938 – 1940 та 1945 – 1950 роках Б.М.Граковим, у 1981 році – Історико-техічною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом В.І.Бідзілі (культурний шар городища цією експедицією не виявлено). З 1987 до цього дня пам’ятка досліджується експедицією Інституту археології НАН України під керівнитвом Н.О.Гаврилюк. Читати далі

Кам’янобалківська культура

ЗнаряддяКам’янобалківська культура – археологічна культура середньої доби верхнього палеоліту. Ареал поширення – Північно-Східне Приазов’я. Датується ХХI – ХVI тисячоліттями тому. Епонімна пам’ятка – Кам’яна Балка (Росія). Читати далі

Інгульська катакомбна культура

МолотІнгульська катакомбна культура – археологічна культура катакомбної культурно-історичної спільноти епохи середньої бронзи. Виділена О.Г.Шапошніковою. Ареал: степові басейні річок Інгула, Інгульця, Південного Бугу; деякі пам’ятки є у Дністрово-Дунайському межиріччі, Нижньому Подніпров’ї. Інгульська катакомбна культура названа за територією концентрації пам’яток біля ріки Інгул. Датується ХIХ – ХVII століттями до нашої ери. Поселення (Касперо-Миколаївка, Матвіївка) розміщені на мисах корінних берегів річок. Житла мали кам’яні остнови стін. Читати далі

Ієнівська культура

КреміньІєнівська культура – мезолітична археологічна культура. Ареал: басейни Сожу, Десни, Волго-Окське межиріччя. Датується 8,5 – 7,5 тисяч років тому. Епонімна пам’ятка: стоянка Ієнєво в Росії. Розрізняють територіальні локальні варіанти: волго-окський та деснянський (пісочноровський). Найраніші пам’ятки відомі у Подесенні та Посожжі (Гренськ, Речниця II, Коромка, Гридасове). Читати далі

Зрубна культура

КерамікаЗрубна культура – археологічна культура епохи бронзи. Виділена В.О.Городцовим у 1901 – 1903 роках. Названа за способом поховання у зрубах (зруби – ями з дерев’яними конструкціями різного виду). Зараз сукупніть зрубних пам’яток, які знайдені у басейнах Волги, Дону і Дніпра, розглядається як культурно-історична область, всередині якої виділяють окремі варіанти або культури. В Україні відомі два варіанти: степовий і лісостеповий. Вони локалізуються у басейнах Сіверського Дінця та на Дніпровському Лівобережжі. Датується зрубна культура ХVI – ХII століттями до нашої ери. Читати далі

Городище Золота Балка

КартаПізньоскіфське городище і могильник Золота Балка розміщується біля села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області. Городище розташоване на правому березі ріки Дніпро у прибережній частині села. Городище відкрите на початку ХХ століття В.І.Гошкевичем. Досліджувалося в 1953 – 1959 роках В.І.Вязмітіною. Читати далі

Зимівниківська культура

ЗнаряддяЗимівниківська культура – археологічна культура мезоліту, виділена О.Ф.Гореліком. Ареал: Північно-Східне Приазов’я. Епонімна пам’ятка – багатошарове поселення Зимівники 1. Датується VIII – V тисячоліттями до нашої ери (ранній голоцен); можливо, початок відноситься до фіналу плестоцену. Існувало два етапи зимниківської культури: перший – у межах фіналу плейстоцену – пребореал, другий – бореал. Читати далі