Архіви категорій: Довідник

Протоміста (міста) трипільської культури

Трипільске житло

Трипільске житло

Протоміста (міста) трипільської культури – поселення-гіганти, які існували наприкінці IV – першій чверті III (наприкінці V – перші половині IV тисячоліття до нашої ери) у межиріччі ріки Південний Буг та Дніпро. Відкриті К.І.Шишкіним у 60-х роках ХХ століття. Читати далі

Почапська група

КерамікаПочапська група – група археологічних пам’яток раннього періоду бронзової доби, виділена у північно-західних районах Подільської височини. Є різновидом культури Хлопіце-Веселе південної Польщі, Західної Словаччини і Східної Моравії. Культура вивчена недостатньо і відома за деякими розрізненими групами, які отримали назви від могильників у місцевості Хлопіце у Польщі, Веселе і Нітра у Словаччині, Почапи у Львівській області. Почапська група була поширена у верхів’ях ріки Західний Буг. Датується ХІХ – ХVI століттями до нашої ери. Походження не з’ясоване. Читати далі

Полгарська культура

КерамікаПолгарська культура – археологічна культура епохи пізнього неоліту – енеоліту. Виділена С.Шишкою. Ареал: Угорське Потисся, Східна Словаччина, Північно-Західна Румунія, Українське Закарпаття. Датується першою чвертю IІІ тисячоліття до нашої ери. Мала багатокомпонентну основу. У матеріальній культурі простежуються риси тиської культури, турдошської мальованої кераміки, лінійно-стрічкової культури, буковогірської групи. Читати далі

Пізньоскіфська культура в Криму, Нижньому Подунав’ї, на Нижньому Дніпрі

Велика Лепетиха, пізньоскіфське городище

Велика Лепетиха, пізньоскіфське городище

Пізньоскіфська культура – культура трьох груп пам’яток, які виникли на місці Великої Скіфії у II столітті до нашої ери – II столітті нашої ери. У культурі простежуються елементи скіфської, сарматської, фракійської, переважає грецька і римська античні культури. Згідно з писемними джерелами, це Малі Скіфії, які описуються страбоном. Читати далі

Культура Ноа

СокириНоа – археологічна культура періоду пізньої бронзи. Назва румунським дослідником І.Нестором у 30-х роках ХХ століття за назвою передмістя міста Брашо Ноа, де було відкрито грунтовий могильник. Ареал – лісостепова частина – Молдови та румунська Молдова. Ареал в Україні – Івано-Франківська та Чернівецька області. Датується ХIII – ХII століттями до нашої ери. Виникла на основі культур середньої бронзи: Монтеору, Костиш-Віттерберг та білопотоцького варіанта комарівської культури за участі племен сабатинівської культури. Читати далі

Пізнємолдовська культура

ЗнаряддяПізнємолдовська культура – археологічна культура пізнього часу верхнього палеоліту. Ареал: Подністров’я. Датування ХVIII – Х тисяч років тому. Епонімна пам’ятка – стоянка біля села Молодова. Читати далі

Петренський тип пам’яток трипільської культури

КерамікаПетренський тип пам’яток початку пізнього етапу трипільської культури. Епонімна пам’ятка – поселення біля села Петрени Бєльцького району (Молдова), це поселення досліджувалося фон Штерном у 1902 – 1903 роках. Петренський тип виділений Т.С.Пассек. Відноситься до етапу СI, датується кінцем IV – першою чертю III (першою чвертю IV) тисячолітття до нашої ери. Читати далі

Новоданилівський тип

РозкопкиНоводанилівський тип – одна з численних назв групи поховальних пам’яток епохи енеоліту, які поширилися у IV тисячолітті до нашої ери від Волги до Дунаю. Названа так за зруйнованим могильником біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області. Названа так Д.Я.Телегіним у середині 80-х років ХХ століття. Читати далі

Пам’ятки нижньомихайлівського типу

КерамікаПам’ятки нижньомихайлівського типу – тип археологічних пам’яток, який виділений В.М.Даниленком і спершу був названий пам’яткою типу нижнього шару Михайлівка Оскорівка – за назвою поселення у Херсонській області. Від традиційної ямної культури пам’ятки нижньомихайлівського типу відрізняються за керамікою та поховальним обрядом. Ареал – Північне Причорномор’я та Приазов’я. За поховальними пам’ятками виділяються два етапи, що датуються за синхронізацією з трипільською культуро. Етап I відповідає трипілллю ВII – СI, тобто кінцю IV – першій третині III тисячоліття до нашої ери. Етап II відповідає трипіллю СII, тобто середині III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Нижньодонська культура

КреміньНижньодонська культура – неолітична культура, яка входить до маріупольської культурно-історичної області. Виділена В.М.Даниленком, який відніс її до неоліту. Відсутність мідних виробів і контактів з енеолітичними культурами дозволяє вважати її неолітичною. Ареал: Степове Подоння та Приазов’я. Названа за територією поширення. Датується другою половиною V – початком IV тисячоліття до нашої ери. Виділяються два періоди. Читати далі