Архіви категорій: Словник

Ієнівська культура

КреміньІєнівська культура – мезолітична археологічна культура. Ареал: басейни Сожу, Десни, Волго-Окське межиріччя. Датується 8,5 – 7,5 тисяч років тому. Епонімна пам’ятка: стоянка Ієнєво в Росії. Розрізняють територіальні локальні варіанти: волго-окський та деснянський (пісочноровський). Найраніші пам’ятки відомі у Подесенні та Посожжі (Гренськ, Речниця II, Коромка, Гридасове). Читати далі

Зрубна культура

КерамікаЗрубна культура – археологічна культура епохи бронзи. Виділена В.О.Городцовим у 1901 – 1903 роках. Названа за способом поховання у зрубах (зруби – ями з дерев’яними конструкціями різного виду). Зараз сукупніть зрубних пам’яток, які знайдені у басейнах Волги, Дону і Дніпра, розглядається як культурно-історична область, всередині якої виділяють окремі варіанти або культури. В Україні відомі два варіанти: степовий і лісостеповий. Вони локалізуються у басейнах Сіверського Дінця та на Дніпровському Лівобережжі. Датується зрубна культура ХVI – ХII століттями до нашої ери. Читати далі

Зимівниківська культура

ЗнаряддяЗимівниківська культура – археологічна культура мезоліту, виділена О.Ф.Гореліком. Ареал: Північно-Східне Приазов’я. Епонімна пам’ятка – багатошарове поселення Зимівники 1. Датується VIII – V тисячоліттями до нашої ери (ранній голоцен); можливо, початок відноситься до фіналу плестоцену. Існувало два етапи зимниківської культури: перший – у межах фіналу плейстоцену – пребореал, другий – бореал. Читати далі

Зарубинецька культура

КерамікаЗарубинецька культура – археологічна культура раннього залізного віку. Названа за могильником у селі Зарубинці Київської області, який був відкритий В.В.Хвойкою у 1899 році. Територія поширення – Середнє і Верхнє Подніпров’я (південь Білорусі, північ України). Датується III століттям до нашої ери – II століттям нашої ери. Читати далі

Дністровська культура

КреміньДністровська культура – археологічна культура раннього мезоліту. Датується Х – VIII тисячоліттями років тому. Ареал: басейн Середнього Дністра. О.П.Черниш виділяє 4 фази культури: молодовську, оселівську, атакську, фрумушикську (пізньомезолітичну), що змінюють одна одну. Читати далі

Дніпро-донецька культурно-історична область

Житло лисогубівської культури

Житло лисогубівської культури

Дніпро-донецька культурно-історична область – область неолітичних культур. Виділена В.М.Даниленком. Ареал: лісостепові райони Сіверського Дінця, ріки Псел, Подніпров’я, Нижнього Подесення, Сейма, Прип’яті. Виділяють: східнополіську, донецьку, києво-черкаську, лисогубіську культури. Читати далі

Дніпро-азовська катакомбна культура

КерамікаДніпро-азовська катакомбна культура – археологічна кульура катакомбної культно-історичної спільноти середньої бронзи. Виділена Г.Л.Євдокімовим. Ареал: Степове Подніпров’я, Приазов’я, Подоння. Археологічна культура названа за територією поширення. Частина дослідників об’єднує в рамках дніпро-азовської катакомбної культури найраніші катакомбні поховальні пам’ятки, інші дослідники відносять до нех усі катакомбні пам’ятки даної території, виділяючи у них ранні та пізні. Датується кінцем III – початком II тисячоліття до нашої ери. Поселення: на острові Перун, Стрільча Скеля, Дурна Скеля. Читати далі

Деснянська культура

КартаДеснянська культура – археологічна культура, яка входить у неолітичну область культур з ямково-гребінцевою керамікою. Виділена М.В.Воєводським. Ареал: Середнє і Верхнє Подесення. Ця археологічна культура названа за територією поширення. Датується другою половиною IV – III тисячоліттям до нашої ери. Виділяються два етапи. Формування, ймовірно, пов’язане з приходом льялівського населеня, яке змінює культуру накольчасто-гребінцевої кераміки. Поселення: Вітховка III, Луньово II. Житла: округлі землянки і наземні підпрямокутні будови з вогнищами всередині. Читати далі

Дереївська культура

ЗнаряддяДереївська культура – енеолітична археологічна культура серодньстогівської культурно-історичної області. Виділена В.М.Даниленком як фаза у розвитку давньояної культури. Ареал поширення – південь сучасного Лісостепового Подніпров’я, басейни Сіверського Дінця і Осколу. Названа за найбільш вивченою пам’яткою – біля села Дереївка. Датується дереївська культура кінцем IV – першою половиною III тисячоліття до нашої ери. Читати далі

Давньоямна культурно-історична область

КерамікаДавньоямна культурно-історична область – культурно-історична область доби ранньої бронзи. Виділена В.О.Городцовим на початку ХХ століття як ямна або давньоямна культура. Названа за формою поховальної споруди у вигляді прямокутної ями. Іноді використовується термін «культура скорчених або пофарбованих кістяків». Читати далі