Болградський варіант культури

Культура ГумельницяБолградський варіант культури – локальний варіант енеолітичної культури Гумельниця. Епонімна пам’ятка – поселення Болград (Одеська область). Це поселення відкрите І.Т.Черняковим в 1960 році, досліджувалося Л.В.Суботіним, В.С.Бейлекчі.

Пам’ятки (відомо 27) локалізуються на лівобережжі низового Дунаю (Молдова, Україна). Датується болградський варіант культури ІV (V) тисячоліттям до нашої ери. Хронологічна послідовність існування типів пам’яток визначена Л.В.Суботіним: Кокраї – Новокрасівка – Озірке – Болград – Нагорне II – Вулканешти II – Лопацика. Пам’ятки болградського варіанту культури генетично пов’язані з культурою Гумельниця стану АІ н правобережжі Дунаю. На території України відомо 19 поселень та одне поховання.

Поселення розташовані на високих берегах придунайських озер або схилах річок, що в них впадають на мисах. Площа поселень звичайно в межах 0,5 – 1 гектар, але відомі й великі поселення: Рені, Омабія, Вулканешти II – 10 гектарів. Потужність культурного шару 0,5 – 1 метр. Житла – напівземлянки та наземні глинобитні, в тому числі – двоповерхові (є сумніви щодо можливості існування двоповерхових наземних споруд у трипільців). Житла на поселеннях розташовані рядами. Поховальний обряд ідентичний гумельницькому.

Речовий комплекс: знаряддя праці з кременю (скребачки на пластинах та відщепах, вкладиші до серпів, долота, скобелі, різці, вістря, свердла) та каменю (сокири-клини, мотики, бойові сокири, відбійники, зернотерки, долота, лощила). З рогу та кістки виготовлялися мотики та землекопалки, проколки, долота, лощила, руків’я.

Кераміка представлена кухонним та столовим посудом. Кухонний посуд виготовлено з глини з домішками шамоту, полови та піску. Основні форми – казани, глечики, горщики, накривки, сковороди, цідилки. Посуд прикрашався «рустом», штампом, прокресленим орнаментом.

Столовий посуд виготовлявся з відмуленої глини з домішками шамоту та піску, тонкостіний. Основні форми столового посуду – глечики, горщики, келихи, миски, чашки, ложки та ковші. Посуд орнаментований канелюрами, заглибленим орнаментом (штамп, прокреслені лінії) та розписом – переважно білою, іноді – чорною, червоною, брунатною фарбами. Відома антропоморфна пластика.

Господарство – скотарсько-землеробське. У стаді переважала велика рогата худоба (понад 90 %). Із злаків вирощувалися плівчасті пшениці, ячмінь плівчастий та голозерний, овес, просо.

Карта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.