Археологія та стародавня історія Костопільського району

Монети зі скарбу

Монети зі скарбу

Костопільський район Рівненської області має стародавні мідні копальні, виявлені у Великому Мидську. У Малому Мидську – давньоруське городище діаметром понад сто метрів.

Археологія та стародавня історія Костопільського району

Село Великий Мидськ

Розкопки поселення

Розкопки поселення

На південно-східній околиці Великого Мидська в урочищі Дубняк – залишки стародавньої копальні міді, виявлені варшавськими геологами у 1929 році. Поверхня урочища вкрита лійчастими заглибленнями – слідами колишніх ям, вкопаних у базальт в пошуках мідних самородків. У 1929 році С.Малковський, перевіряючи ці заглиблення, встановив, що мідні самородки трапляються тут як вкраплення в базальтну скелю. У засипу ям він знайшов кам’яні просвердлені сокири та уламки стародавньої кераміки, що були передані в Інститут геології в Варшаву, але загинули під час війни. Місце копалень міді поблизу Великого Мидська було перевірене І.К.Свєшніковим у 1960 році. Знайдено кілька кам’яних просвердлених сокир культури шнурової кераміки. Вони зберігаються у збірці місцевої школи. У південній частині села в урочищі Мідища – давній курган діаметром до 10 метрів. Його дуже розораний насип зберігся до високти близько 0,6 метрів. Другий подібний курган міститься на південний захід від першого в урочищі Підкурганецю. Обидва виявлені І.К.Свєшніковим у 1960 році.

Село Великий Стидин

На піщаній дюні у північно-східному напрямку від села експедицією Варшавського геологічного інституту у 1929 році знайдено 12 посудин комарівської культури (можливо, знищений могильник). У центрі села на церковному подвір’ї – давньоруський курганний могильник, що складався спочатку з 15 насипів. У 1877 році Ф.Р.Штейнгель розкопав п’ять курганів ХІ століття. У 50-х роках збереглися лише чотири насипи.

Село Головин

В околицях Головина знайдена римська монета ІІ століття нашої ери.

Село Данчиміст

За два кілометри на схід від Данчимоста в урочищі Рокитенська Сіножать на підвищенні в заплаві двох струмків – поселення стжижовської культури, виявлене розвідкою Ю.М.Нікольченка у 1974 році.

Село Деражне

В околицях Деражного – сліди грунтового могильника комарівської культури і поселення милоградської культури, виявлені О.І.Тереножкіним у 1959 році.

Село Дюксин

На першій надзаплавній терасі правого берага ріки Горинь в урочищі Крукова (частина урочища Лука) – поселення милоградської культури. На першій надзаплавній терасі правого берга ріки Горинь в урочищі Лука, поблизу дороги Дюксин – Деражне – давньоруське поселення, виявлене в 1960 році.

Село Збуж

В околицях Збужа знайдено крем’яне вістря списа стжижовської культури. Поблизу села на високому лівому березі старого річища ріки Горинь в урочищі Турія – давньоруський курганний могильник ХІ століття нашої ери, що наприкінці ХІХ століття складався з 50 насипів. У 1958 році на могильнику збереглося лише 18 насипів. Розкопано сім курганів діаметром від 4 до 9 метрів і висотою від 0,5 до 1,8 метрів. В шести з них виявлено обряд трупопокладення, в одному – неповне трупоспалення на місці. В насипах курганів знайдено розбиті давньоруські посудини. В насипах курганів номер 4 і 12 виявлено уламки посуду милоградської культури. а під насипом кургану номер 4 – скупчення фрагменті чотирьох посудин цієї культури.

На полі поблизу села у 1957 році був виораний трактором скарб римських монет у горщику черняхівської культури. До скарбу входило 177 срібних динаріїв ІІ – ІІІ століть нашої ери, два масивних срібних кільця і золотий перстень.

Село Золотолин

На полі на південь від школи – поселення городоцько-здовбицької культури.

Село Кам’яна Гора

На піщаній дюні поблизу Кам’яної Гори – наконечник списа з кременю стжижовскої культури.

Село Корчив’я

Поблизу села на правому березі ріки Горинь – поселення комарівської культури, виявлене О.І.Тереножкіним у 1959 році.

Місто Костопіль

На піскових дюнах поблизу колишнього села Перемінка, об’єднаного з містом Костопіль, знайдено у 30-х роках крем’яний наконечник списа стжижовської культури. Поблизу міста на початку ХХ століття знайдено скарб римських монет ІІ – ІІІ століття нашої ери. Дві монети ІІ століття нашої ери були знайдені на території міста чи в його околицях в 30-х роках.

Село Малий Мидськ

На піщаних дюнах північніше місцевої церкви – сліди поселення комарівської культури. На територі села знайдено бронзове долото кінця доби бронзи. На сіножаті біля північного кінця села в урочищі Вал – давньоруське городище неправильно округлої форм, діаметром 110 метрів, площею близько 1,2 гектари, оточена земляним валом до 3 метрів заввишки, в якому знаходяться чотири хрест-навхрест розташовані виїмки. Вал оточений глибоким і широким, зараз дуже заболоченим ровом, а доступ на городище ускладнений завдяки оточуючим його болотам. Оточена валом середня частина городища площею близько 0,15 гектарів внаслідок заболоченості навколишньої місцевості зараз являє собою сіножать з досить вологим грунтом. Пам’ятку було виявлено І.К.Свєшніковим у 1960 році.

Село Осова

В околицях Осової – поселення городоцько-здовбицької культури, розташоване на піщаній дюні. Пам’ятка виявлена у 1975 році Г.В.Охріменком. Матеріал зберігається в школі села Майдан-Липне Маневицького району Волинської області. Поблизу села в урочищі Накоти в 1975 році Г.В.Охріменком знайдено дві посудини середньодніпровської культури на розкритій бульдозером площі. На дюні за 0,5 кілометра на півіч від села в урочищі Ферма – поселення комарівської культури, виявлене Г.В.Охріменком і В.М.Коноплею у 1975 році (зюірка школи села Майдан-Липне Волинської області).

Село Постійне

В околицях Постійного – поселення стжижовської культури. На його площі знайдено на його площі крем’яні і кам’яні вироби зберігаються у збірці місцевої школи.

Село Чудви

На південній околиці села Чудва в урочищі Піски – багатошарове поселенн, розташоване на правому похилому березі ріки Горинь на піщаних дюнах, виявлене І.Савицькою у 1926 році і перевірено розвідкою І.К.Сєшнікова у 1961 році. Поверхня поселення постійно розвіюється вітром, внаслідок чого пам’ятки окремих культур знаходяться у перевідкладеному і змішаному стані. З поверхні поселення зібрано уламок посудини культури кулястих амфор, матеріали городоцько-здовбицької, стжижовської, комарівської та милоградської культур.

Читайте ще – археологія Березнівського району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.