Археологія та стародавня історія Дубровицького району

Давньоруська лунниця, знайдена археологами

Давньоруська лунниця, знайдена археологами

Дубровицький район Рівненської області має два літописних міста – Висоцька та Дубровиці, мали городища в одноіменних населених пунктах. Також є пам’ятки стжижовської та давньоруської культури.

Археологія та стародавня історія Дубровицького району

Село Бережки

Поблизу Бережків – давній курганний могильник.

Село Бережниця

Давньруські кургани в лісі

Давньруські кургани в лісі

На підвищеній першій надзаплавній терасі лівого берега ріки Горинь, на території колгоспної ферми – поселення доби міді та Давньої Русі, виявлене І.К.Свєшніковим у 1963 році.

Село Висоцьк

На піщаному березі ріки Вир (лівобережна притока ріки Горинь) поблизу хутора чорновирки – поселення культури гребінцево-накольчастої кераміки, виявлене І.К.Свєшніковим у 1963 році. В різні періоди в околицях села були знайдені римські монети. На мису над заплавою ріки Горинь – давньоруське городище, укріплене з напільного боку ровом. Вали не збереглися: краї мису зрізані у пізніші часи. Городище виявлене П.О.Раппопортом у 1961 році. Можливо, воно є залишками міста Висоцька, згаданого у літопису під 1005 роком. На території села у 1878 році знайдено давньоруський скарб срібних речей ХІІ – ХІІІ століть: 32 монетні гривні і 3 браслети.

Місто Дубровиця

На високій терасі лівого берега Горині, поблизу дерев’яної церкви – давньоруське городище, яке захищають з боків глибокі яри та річища Горині. З напільного боку городища пізніше знищена земляними роботами. Земляні укріплення не збереглися. Городище, можливо, є залишками давньоруського міста Дубровиці, вперше згаданого в літописі під 1005 роком. Пам’ятка обстежена у 1961 році П.О.Раппопортом і в 1963 році І.К.Свєшніковим. Культурний шар ХІ – XIV століть має товщину від 0,5 до 1,2 метра.

Село Залужжя

За один кілометр від Залужжя в напрямку до села Колки – давньоруське городище Х – ХІІІ століть, розташоване на піщаному горбі розміром 70 на 95 метрів, краї горба в давнину були стрімко сформовані і захищалися непрохідними болотами. Городище відоме з кінця ХІХ столітт. У 1951 році його обстежили наукові співробітники Рівненського  краєзнавчого музею, у 1961 році – П.О.Раппопорт.

Село Колки

Поблизу села Колки на піщаній дюні – сліди поселення стжижовської культури, виявлені Р.Якимовичем у 1938 році.

Село Кураш

Розчистка розкопу

Розчистка розкопу

В околиці Кураша на дюні – поселення комарівської культури, виявлене розвідкою 1939 року. В лісі побзизу села – велике давньоруське городище, оточене ровом і валами ,виявлене в 30-х роках ХІХ століття. Над дорогою до Дубровиці – кілька давніх курганів. Насипи збережені до висоти близько 1,5 метрів.

Село Людинь (раніше – Лудинь)

Поблизу колишнього хутора Прасодівка – давній курганний могильник.

Село Лютинськ (раніше Лутинськ).

В околиці Лютинська – майстерня крем’яних знарядь, виявлена Ф.Р.Штейгелем в 1899 році на лівому березі Горині.

Село Селець

В околицях Сельця – сліди стоянки доби мезоліту.

Дивіться також археологію Володимирецького та Дубенського районів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.