Археологія та стародавня історія Лубенського району

Курганний могильник у Снітині

Курганний могильник у Снітині

В Лубенському районі Полтавської області в місті Лубни є городище давньоруського міста Лубно. В селі Мацківці – залишки літописного міста Сліпорід. В селі Снітин – залишки давньоруського міста Кснятин.

Село Березоточа

На північному кінці села є поселення скіфського часу.

Село Броварки

В околицях Броварків на землях колгоспу – 13 курганів, з них дев’ять – на південь та південний схід від села та чотири – на схід та північний схід від села.

Село Вищий Булатець

На захід та південний захід від Вищого Булатця на землях колгоспу – сім курганів, з них два – на підвищенні.

Село Вовчик

В околицях Вовчика виявлено поселення доби бронзи, матеріали зберігаються в музеї села Вовчик. В урочищі Рудка, за чотири кілометри на південний схід від села, досліджувався могильник черняхівської культури, розкопано шість поховань.

Село Войниха – село Куп’єваха

В урочищі Школярове є поселення черняхівської культури. Поблизу села – курганна група.

Село В’язівок

Стародавнє селище в селі В'язівок

Стародавнє селище в селі В’язівок

На березі ріки Сули знайдено пізньопалеолітичні крем’яні вироби. В околиці села – городище і поселення скіфського часу. В урочищі Дробинка є давньоруське поселення. На захід від села на землях колгоспу – п’ять курганів та схід від села – один курган.

Село Гінці

Пізньопалеолітичну стоянку виявлено на березі ріки Удай. Могильники епохи бронзи. На південь від села, на землях колгоспу – одинадцять курганів.

Село Духове

Поблизу Духового – давньоруське поселення Х – ХIII століть.

Село Жовтневе

В околицях Жовтневого на землях колгоспу – 18 курганів, в тому числі: а) на захід від села, за 3,5 кілометра – дев’ять курганів, з них сім – на підвищенні; б) п’ять курганів – на північ від села, за 1 – 2 кілометри, один з яких на підвищенні; в) на південь та південний схід від села – чотири кургани.

Село Заора

Між селами Заора і Суха Солониця – 16 курганів (дивіться село Суха Солониця_.

Село Засулля

В селі, на косі – неолітичне поселення та на території села – скіфське поселення. Поблизу села – поселення черняхівської культури. Неподалік села – курганна група.

Село Клепачі

В урочищі Пурпурівщина траплялися знахідки доби неоліту. Поміж селами знайдено сокиру-кельт та інші речі. За один кілометри на північний схід від дороги на село Калайдинці, в урочищі Сад, є городище скіфського часу. В урочищі Городище та Пурпурівщина є два давньоруських гоордища.

Село Кононівка

В околицях Кононівки – поселення черняхівської культури.

Село Крем’янка

В околиця села відзначено сліди поселення черняхівської культури.

Село Крутий Берег

Поблизу села виявлено поселення доби неоліту з мікролітичним інвентарем. На землях колгоспу – три кургани, з них два – за 0,3 кілометри на північ від села та один – за три кілометри на схід від села. Висота курганів до трьох метрів. Всі орються.

Село Куп’єваха

Дивіться село Войниха – село Куп’єваха.

Село Литвяки

В урочищі Затін виявлено неолітичне поселення. В урочищі Селище є поселення доби бронзи та скіфського часу.

Село Луки

В урочищі Гуськове або Ховбине, є група курганів скіфського часу. Один розкопаний у 1928 році.

Місто Лубни

В урочищі Лиса Гора – сліди неолітичного поселення та поселення доби бронзи, є кургани доби бронзи. В урочищі Старий Замок – скіфські кургани V – III століть до нашої ери. Розкопано поховання зарубинецької культури. На правому березі ріки Сули – слов’янське городище та поселення Роменського типу VIII – Х століть. По вулиці Верхній Вал трапляються уламки посуду черняхівської культури. Тут же розташоване городище давньоруського міста Х – ХIII століть Лубно, згаданого в літописі під 1107 роком. Поблизу міста та на його території трапляються знахідки римських монет. В околицях міста знайдено скарб V – VII століть нашої ери. Відоме також поховання кочівника ХI – ХIII століть.

Село Малий В’язівок

В околиці села, на лівому березі балки, розташовані городище і поселення скіфського часу. Поблизу села на землях колгоспу – три кургани, з них один – на північній околиці села, а два – за 0,5 кілометрів на південь від села.

Село Матяшівка

В околицях Матяшівки на землях колгоспу – десять курганів, у тому числі: а) вісім курганів на північ від села та на північний захід, за 0,2 – 1,8 кілометри; б) два кургани на південь від села, за 0,7 – 0,8 кілометра.

Село Мацківці

Поблизу Мацківців – поселення доби бронзи; поселення черняхівської культури. Неподалік села знаходилося городища ХI – ХIII століть, залишки літописного міста Сліпорід. На південний захід від села, за 3 – 3,5 кілометри – одинадцять курганів.

Село Мацкова Лучка

В околиці Мацкової Лучки відзначено сліди неолітичного поселення та поселення доби бронзи.

Село Мгар

В околиці села в кургані знайдено скіфські речі, два мечі, 132 наконечники стріл, амфора, бронзова булавка, втулка та інше.

Село Нижній Булатець

Поселення черняхівської культури. За повідомленням В.Г.Буніної, поблизу поселення є залишки гончарних печей.

Село Олександрівка

В долині ріки Сліпорода – поселення культури багатоваликової кераміки доби бронзи; на цьому ж місці – поселення роменської кульутри. В урочіщ Пріська – городище, поселення та могильник ХI – ХIII століть. На південь та південний захід від села на землях колгоспу – шістнадцять курганів, декілька з них на підвищеннях.

Село Окіп

Між селами Окіп і Висечки, над долиною ріки Сули, знайдено два шиферні пряслиця.

Село Оріхівка

В околицях Оріхівки на землях колгоспу – десять курганів, у тому числі – чотири кургани на схід від села, за 1,3 – 1,7 кілометри, п’ять курганів на північ від села, за 0,3 – 2,4 кілометра, один курган на захід від села, за двісті метрів.

Село Піски

На дюні в урочищі Торговиця – поселення доби бронзи. На південь від села, по дорогі на село Засулля – поселення черняхівської культури. Поблизу села є курганна група.

Село Свічківка

На південь та південний схід від Свічківкии на землях колгоспу – 29 курганів.

Село Снітин

В урочищі Слобода, на дюнах – поселення дніпро-донецької культури доби неоліту. На піщаних дюнах над Сулою – поселення доби ранньої бронзи. В селі є сліди поселення та могильника черняхівської культури. На березі ріки Сули – давньоруське городище Х – ХIII століть, залишки мішка Кснятин, згаданого в літописі під 1096 роком. Поблизу – поселення та курганний могильник часу Київської Русі. На північ від села, за 0,2 та 2,5 кілометри, на землях колгоспу – чотири кургани.

Село Солониця

На хуторі Туркачів – поселення культури ямково-гребінчастої кераміки доби неоліту. На території Солониці – поселення доби пізньої бронзи. На території колгоспного саду – поселення скіфського часу. В урочищі Замостище виявлено сліди поселення черняхівської культури. Поблизу села є курганна група (дивіться село Тернівщина).

Село Стадня

На землях колгоспу – дев’ять курганів, з них сім на захід від села на підвищеннях та два кургани на північ від села, за 0,4 кілометри.

Село Суха Солониця

В околицях Сухої солониці на землях колгоспу – 29 курганів, у тому числі: один на західній околиці села, сім курганів на північний схід від села, за 0,2 – 2,5 кіломери, три з них на підвищенні, 18 курганів на південний схід від села між селами Суха Солоиниця та Заора.

Село Тернівщина

На землях колгоспу між селами Тернівщина, Куп’єваха, Войниха, Солониця, Засулля, Піски та в їх околицях – 83 кургани групами та поодинці.

Село Терни

Поблизу села на землях колгоспу – п’ять кургані, з них два на підвищенні; всі кургани орються. Над заплавою Сули – поселення черняхівської культури.

Село Тишки

В урочищі Маляриха є дюнне поселення доби ранньої бронзи та скіфських часів. На відстані трьох кілометрів на південний захід від села є кургани скіфського часу IV – III століть до нашої ери. За повідомленням Е.О.Симоновича, поблизу села є поселення черняхівської культури. В урочищі Коломан і Заудай – давньоруський курганний могильник, на якому в 1927 – 1928 роках розкопано два кургани. В урочищі Коломан – давньоруське та роменське городища.

Село Халепці

В урочищі Рішай Долина є сліди неолітичного поселення та могильника Київської русі.

Село Хитці (Калайдинівська сільська рада)

За два з половиною кілометри на південний схід від Хитців в урочищі Паськова – городище та кургани скіфського часу; тут же неодноразово траплялися знахідки римських монет. Відомо поселення пеньківського типу. В урочищі Городище – слов’янські поселення та два городища роменського типу. Одне з городищ існувало в VIII – ХII столітті. Два курганні могильники виявлено в урочищі Сухомлин – за 2,5 кілометрів на південний схід та за 5,5 кілометрів на схід від села, в урочищі Коломак.

Село Червоні Пологи

На схід та південний схід від села на землях колгоспу – дев’ять курганів.

Село Чуднівці

В околицях Чуднівців знайдено скіфський меч – акінак.

Село Шеки

На північній околиці села є залишки поселення доби бонзи.

В околиці Шершнівки є залишки поселення доби бронзи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.