Археологія та стародавня історія Котелевського району

Реконструкція укріплень на Більському городищі

Реконструкція укріплень на Більському городищі

В Котелевському районі Полтавської області є Більське городище, яке займає площу 44 квадратних кілометри – у давнину це було велике скіфське місто.

Село Більськ

Карта Більського городища

Карта Більського городища

Село розташоване на території великого Більського городища скіфського часу VII – III століть до нашої ери. Більське городище – це великий економічний, політичний і культурний центр племені гелонів і будинів. За свідченням грецького історика V століття до нашої ери Геродота та інших стародавніх авторів, тут було розташоване місто Гелон.

Більське городище знаходиться на рівному високому плато між річками Восклою та Сухою Грунню і складається з трьох окремих укріплень – Західного, східного і Куземинського, об’єднаних загальним валом. Всю територію, охоплену валом, прийнято називати Великим городищем, загальна площа якого – 4400 гектари. У цілому воно має форму витягнутого з півночі на південь трикутника і оточене валом висотою до сім метрів та ровом. Довжина валів Більського городища понад 33 кілоемтри. Поверхня Великого городища являє собою перерізану балками рівнину, що поступово знижується до долини ріки Сухої Груні.

План Більського городища

План Більського городища

На його території на південь і північ від Західного укріплення є зольники. Східне укріплення знаходиться на високому березі ріки Ворскли в урочищі Попова Лука. Площа його – 65,2 гектари. Оточене воно валом висотою від 4,5 до 8 метрів і ровом глибиною 1,5 – 2 метрів. Західне укріплення розташоване на плато високого берега ріки Сухої Груні. Воно має під трикутну форум і займає площу, за даними 198 року, 121 гектар. Навколо Західного городища є два вали (зовнішній і внутрішній) та суцільний рів.

Найпізнішим у системі Більського городища є Куземинсье укріплення, розташоване в північно-східній частині городища. В плані воно має овальну форму, довжина його 600 метрів, ширина – 250 метрів. В урочищах Скоробор, Осняги, Саранчове Поле – кургани скіфського часу. Всього на землях колгоспу  – 29 курганів.

На території самого села Більського виявлено бронзовий меч IХ століття до нашої ери.

Село Велика Рублівка

В околицях Великої Рублівки виявлено поселення – три доби неоліту, вісім – доби бронзи, два – скіфського часу, три – черняхівської культури та одне – Київської Русі. Поблизу села знайдено скарб кінця V століття нашої ери, в якому були золотий браслет, римські та візантійські золоті монети. Трапляються також окремі римські монети . У 1967 році в селі Труханівка, що злилося з Великою Рублівкою, знайдено скарб римських срібних монет перших сотліть нашої ери. Поблизу села є кургани, в тому числі Розрита і Довга могили.

Село Деревки

В урочищі Теплі Могилки значилося 40 курганів. На початку ХХ століття розкопано один із них, що датується VI століттям до нашої ери. На схід та північний схід від села на землях колгоспу – 10 курганів, один з них на підвищенні.

Село Зайці

В околицях села на землях колгоспу – 14 курганів, у тому числі: на південний схід від села, за 1,2 кілометри – чотири кургани; на заході та північному заході від села, за 0,1 – 0,2 кілометри – вісім курганів, за 0,2 кілометри на північ від села – два кургани.

Село Котельва

За 3 – 4 кілометри на північний схід та на схід від села, в урочищах Борженкові Робленці та Великі Робленці – сім великих могил: Штанькова, Власенкова, Розкопана, Гостра, Крочкова, Маленька та Орлова, а також курганний могильник доби бронзи. В урочищі Зіньківщина, в північно-західному напрямку від Котельви – кам’яна скульптура, очевидно, доби міді – бронзи, її іноді помилково вважають скульптурою кочівників ХI – ХII століть.

Село Касяни

На південний захід від села, за один кілометр, на землях колгоспу – два кургани.

Село Лихачівка

На північний схід від Лихачівки, на лівому березі ріки Мерла, є поселення та кургани скіфських часів. На північ та захід від села – два поселення скіфського часу, на одному з них знайдено посуд доби бронзи. На північний захід від села – курган Вітова Могила, кургани скіфського часу VI століття до нашої ери. Розкопано також сарматське поховання. На пісках в 1887 році знайдено половину срібної римської монети Септимія Севера. Відомий скарб римських монет I – початку III століття нашої ери.

Село Матвіївка

В околиці села – скіфське поселення кінця VII – VI століть до нашої ери.

Село Михайлівка Друга

На пісках лівого берега ріки Ворскли в Борівському лісництві, за повідомленнями М.І.Гавриленка, виявлено поселення доби бронзи.

Село Труханівка

Дивіться село Велика Рублівка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.