Археологія та стародавня історія Берегівського району

Археологічна реконструкція стародавнього поселення

Археологічна реконструкція стародавнього поселення

Берегівський район Закарпатської області відомий численними скарбами бронзового та ранньозалізного віку. Скарби містили зброю, прикраси, римські та античні монети Філіпа ІІ та Олександра Македонського.

Археологія та стародавня історія Берегівського району

Село Батрадь

На північ від Батраді, в урочищі Легелев – три кургани. В 1977 році одна з них розкопано експедицією ІА АН УРСР. де виявлено скорчене трупопокладення культури східнословацьких курганів. В районі села виявлено бронзовий скарб із 16 предметів, датованих епохою пізньої бронзи.

Село Береги

В районі Берегів знайдено римські монети. Праворуч від дороги Береги – Хмільник, в урочищі Рибник – курганна група. В 1871 році на території села знайдено бронзовий скарб.

Місто Берегове

Археологічні дослідження по-серед городів

Археологічні дослідження по-серед городів

На Малій горі, на південний захід від міста, праворуч від дороги Берегове – Хуст – стоянка пізньопалеолітичного часу; досліджувалася в 1969 і 1971 роках палеолітичною експедицією ІА АН УРСР. На протилежній від Малої гори місцевості – пізньопалеолітичне місцезнаходження. Напроти бензозаправної станції зібрано поодинокі мустьєрські вироби із кременю світло-сірого та крем’янистого пісковику.

В північно-західній частині Берегового, на південному схилі Арлівської гори (урочище Долина Кохання) розташоване поселення доби пізнього неоліту, відкрите Т.Легоцьким в 1892 році. Досліджувалося М.А.Пелешишини в 1968 році і віднесено до енеоліту. Обстеження наступник років дозволили віднести його до ранніх етапів полгарської культури.

Поселення культури Отоман розташоване на Малій горів. Зібрано фрагменти кераміки. На місці кар’єру цегельно-черепичного заводу – поселення культури бронзи та інших культур. В колодязі глибиною 7 метрі виявлено п’ять цілих горщинік з вушками, ваза з спіральним орнаментом. В передмісті Чопівка в 1905 році виявлено бронзовий скарб з 21 предмета, датований пізньою бронзою.

На території міста виявлено два бронзових і один золотий скарб. У 1876 році знайдено бронзовий скарб з п’яти предметів, датований пізньою бронзою. Другий скарб теж з п’яти бронзових предметів. Скарб золотих предметів, скріплених у виді ланцюжка, було знайдено у 1905 році. У 1887 році знайдено скарб римських монет (Веспасіан, Траян, Константин).

Поселення першої половини І тисячоліття нашої ери і давньослов’янське VII – IX століть розташовані на правому березі ріки Вирке, біля міської лікарні. В передмісті Буча (урочище Бресвень) – поселення давньоруського часу. Досліджувалося в 1963 році С.І.Петляком. Виявлено житла і виробничу майстерню з залізоплавильним горном. На південно-східній околиці міста, в підніжжі гори Керек – поселення VI – IV століть до нашої ери.

Село Бодолів

В археологічному музеї

В археологічному музеї

У південно-східній частині Бодолова, в урочищі Надь в 1885 році знайдено сіру мисочку і чотири бронзових кільця. Тут же бронзовий скарб з восьми предметів. Скарб датується епохою пізньою бронзи. В 1977 році виявлено бронзовий скарб з 30 чекано-молотів.

Село Боржава

В 1886 році під час корчування лісу в урочищі Гід знайдено великий бронзовий скарб. що датується ХІІ – ХІ століттями до нашої ери, що складався з 54 предметів. В районі села знайдено мідні і срібні римські монети ІІ століття нашої ери.

Село Вари

В 1960 році в південно-західній частині Варів виявлено бронзовий скарб з 21 предмета ранньозалізного віку. На лівому березі ріки Боржава, при злитті її з рікою Тиса – давньоруське городище ІХ – початку Х століть, збереглися вали і рови.

Село Велика Бакта

В південно-східній околиці розташований курган, відомий у населення під назвою Курган Красуні. Поблизу нього знайдено римські монети Марка Антонія, Августа, Траяна.

Село Велика Бігань

Крем'яні знаряддя праці

Крем’яні знаряддя праці

На горі, що піднімається з південної сторони Великого Біганя, виявлено два пізньопалеолітичних місцезнаходження, зібрано нуклеуси, відщепи, знаряддя з кременю. В селі знайдено великий бронзовий скарб із 115 предметів, в тому числі два фрагменти мідних чекано-молотів. Скарб датується гальштатським часом. Другий бронзовий скарб виявлено в 1963 році під час риття колгоспного водоймища. У його складі 11 предметів, датуються добою пізньої бронзи.

В кінці ХІХ століття між селами Мала Бігань і Велика Бігань була засвідчена курганна група, тепер розорана. В східному напрямку від села, біля залізниці, розташований курган висотою 0,8 метрів, діаметром 25 – 30 метрів. Поселення доби бронзи розташоване на правому березі ріки Верка, біля колишнього села Блажієво. В цій місцевості в 1909 році знайдено бронзовий скарб з восьми предметів, що датується епохою пізньої бронзи.

Село Верхні Ремети

На підвищення біля села – дев’ять курганів невідомого часу.

Село міського типу Вузлове

На північний захід від Вузлового, в урочищі Штарк, ліворуч від дороги Велика Добронь – Вузлове – поселення І – ІІІ століть нашої ери. Досліджувалося експедицією ІА АН УРСР в 1976 році. Відкрито дев’ять печей виробничого характеру. Праворуч від дороги – поселення пізньої бронзи і перших століть нашої ери.

Село Гать

В 1938 році під час копання колодязя знайдено мідний чекано-молот доби неоліту.

Село Гут (колишня назва – Гараздівка)

В 1957 році в східній частині села знайдено скарб срібних імітацій тетрадрахм Філіпа ІІ Македонського. Скарб вміщував більше сотні монет. На території Гараздівки розташоване городище давньоруського часу. Сліди валів і ровів засвідчено і при злитті річок Серни і Чорна вода.

Село Деренковець

Ліворуч від дороги Деренковець – Каштанове (біля тваринницької ферми) розташовані поселення IV – III століть до нашої ери і давньоруського часу (ХІ – ХІІ століть). Розкопувалося в 1976 році експедицією ІА АН УРСР.

Село Дідове

В західній частині села, серед болотистої місцевості, розташоване городище, відоме у насеелння під назвою Товвар. В 1974 році на городищі засвідчено культурні шари епохи енеоліту, бронзи і давньоруського часу (ІХ – ХІ століть). Пам’яток ранньозалізного віку, як це відзначає Й.Янкович, не засвідчено. В урочищі Гомполог – поселення тисаполгарської культури.

Село Добросілля

Монетний скарб - музейний експонат

Монетний скарб – музейний експонат

На віддалі 350 метрів від села, навпроти колгоспної ферми, на вершині тераси правого берега ріки Боржави – пізньопалеолітичне місцезнаходження. Поруч, лівору від дороги Добросілля – Квасове, поодиноків знахідки крем’яних виробів палеолітичного вигляду. На південному схилі гори Гайош в 1932  році знайдено бронзовий скарб, в якому було 20 браслетів. Датується епохою пізної бронзи. На території Добросілля відома одинока західка посудини типу гідрії (470 – 430 років до нашої ери та кількох римських монет.

Село Заставне

На заставнянській горі, що піднімається над селом, виявлено три місця пізньопалеолітичних знахідок. Зібрано нуклеуси, скребки, різці, відщепи, пластини з кременю, базальту, обсидіану. В урочищі Мала Гора, ліворуч і праворуч від дороги Вузлове – Іванівка, – поселення культури Кріш. Досліджувалося М.Ф.Потушняком в 1976 – 1977 роках. Виявлено два житла великих розмірів. В урочищі Ково Домб – багатошарове поселення. Досліджувалося В.С.Тітовим в 1974 році. Засвідчено культурні шари алфелдської мальованої кераміки (неоліт), полгарської культури (енеоліт) та рубежу нашої ери. У східній частині Заставного, на присадибних ділянках, на пагорбі, що піднімається над мертвим руслом, зібрано фрагменти посуду баденської культури, рубежу нашої ери та давньоруського часу. Біля західного підніжжя заставнянської гори виявлено уламки енеолітичного посуду, відщепи з обсидіану та кременю.

Село Затишне

В 1956 році на південь від села виявлено скарб з 44 бронзових і 10 золотих предметів. Датується епохою пізньої бронзи. В північно-західній частині села – поселення давньоруського часу ІХ – ХІ століть.

Село Зміївка

Поселення епохи бронзи, розташоване на північному схилі Ардівської гори, що прилягає до Чорного Мочару. В районі села знайдено чотири бронзових скарби, що датується епохою пізньої бронзи. Перший скарб складався з кельтів, серпів, ножів, браслетів. Другий, що знайдений в 1889 році, включав вісім предметів. Третій (1907 рік) – п’ять предметів. Четвертий бронзовий скарб, до складу якого входило шість предметів, знайдено в 1935 році.

Село Квасове

В урочищі Черге в 1976 році випадково виявлено бронзовий скарб з 15 бронзових предметів, що датується ХІІІ – ХІ століть до нашої ери. Знайдено монети Філіпа ІІ і Олександра Македонського. В підніжжі замку відкрито поселення давніх слов’ян VIII – IX століть.

Село Косонь (Косино)

В урочищі Марцеїв Ліс в кінці ХІХ столітті відкрито готське поховання, що супроводжувалося срібними фібулами, скляним кубком та прикрасами. Датується V століттям нашої ери. На територія Косино знайдено тетрадрахми Філіпа ІІ Македонського, римські монети імператора Проба, Філіпа Августа та інших імператорів.

Село Мала Бийгань

На північний захід від Малої Бийгані, на правому березі ріки Верке розташоване поселення пізньої бронзи і раннього заліза. На лівому березі Верке, в південно-західній частині села – поселення пізньої бронзи. В районі древніх поселень відкрито в різні часи три скарби пізньої бронзи та раннього заліза. В 1965 році виявлено перший, що складався з чекано-молота і кільця, другий – в 1954 році – з 11 браслетів, третій – в 1969 році – з 8 бронзових предметів. Звідси також походять два браслети.

Село Мужієве

В західній частині Мужієвого, на терасі, що піднімається ліворуч від автодороги Берегове – Виноградове та в північно-західній околиці села, біля мужієвського винрадгоспу – два з пізньопалеолітичних місцезнаходження. В районі села знайдено два бронзових скарби в 1858 і 1902 роках. Поруч з руїнами готичного собору – середньовічне поселення ХІІІ – XV століть. В оклицях села виявлено шліфовану кам’яну сокиру.

Село Нове Село

В урочищі Лігет, що праворуч від дороги Береги – Нове Село – два кургани.

Село Оросієве

В 1891 році тут знайдено бронзовий скарб з 15 предметів. Ліворуч від автодороги Берегове – Виноградове, в колгоспному саду, розташоване поселення пізньобронзової доби та перших століть нашої ери. Тут знайдено сіроглиняний посуд-зерновик, а в ньому – римська монета імператора Коммода. В цьому ж місці – давньослов’янське поселення VIII – IX століть.

Село Попове

В районі Попового, в урочищі Бетренес, в 1968 році знайдено бронзовий скарб з трьох браслетів. Датується пізньобронзовою добою.

Село Рафайново

В урочищі Кіш-Гомок розташоване неолітине поселення культури алфельдської мальованої кераміки. Досліджувалося Ф.М.Потушняком в 1977 році. Виявлено залишки житла та трьох господарських ям. Також виявлено поселення ІІІ – IV століть нашої ери, яке розкопувалося В.Г.Котигорошком в 1977 році.

Читайте також Галичина і Римська імперія, археологія Великоберезнянського району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.