Археологія та стародавня історія Менського району

Реконструкція городища у Волосківцях

Реконструкція городища у Волосківцях

В Менському районі Чернігівської області городища були у населених пунктах Березна, Блистова, Величківка, Волосківці, Городище, Дягова, Киселівка, Локнисте, Макошино, Мена, Миколаївка, Слобідка, Стольне, Феськівка.

Селище міського типу Березна

Городище у селищі Березна

Городище у селищі Березна

Поселення київської культури, давньоруське городище, яке існувало в ХVII – ХVIII століттях. Площа дитинця понад 0,15 гектарів, площа окольного града біля 1,4 гектара, вони займали урочище Замковище, до якого з півночі прилягав відкритий посад площею біля десяти гектарів. Урочище в центрі сучасної Березини і являє собою невеликий останець штучного походження, що початково був мисом при злитті річок Сухоночівка та Клевень. При спорудженні тут городища стрілка мису була відрізана ровом, що з’єднував обидві протоки. Так само ровом була відрізана і найбільш похила південна частина стрілки. Останець, що залишився, невеликою улоговиною поділяється на дві частини – південну розмірами 60 на 30 метрів та північну розмірами 100 на 150 метрів, що нині пильно забудовані приватними садибами. Будь-які сліди валів не фіксуються, рови сильно замулені і ледве простежуються на місцевості.

Поселення ІІІ – V, ХVII – ХVIII століть – на території селища міського типу, діаметр – 100 метрів.

Давньоруське поселення Березина 1 – на південно-західній околиці селища.

Давньоруське поселення Березина 2 – на південно-західній околиці селища.

Поселення ІІІ – V століть «Мис» – в центральній частині селища, розмір – 130 на 80 метрів.

Поселення І половини І тисячоліття нашої ери Красилівка 1 – за два кілометри на південний схід від селища, розмір – 200 на 50 метрів.

Давньоруське поселення Красилівка 2 – за 1800 метрів на південь від селища, розмір – 2,3 гектарів.

Давньоруське поселення Красилівка 3 – за 2,6 кілометрів на схід від селища, розмір – 7 гектарів.

Давньоруське поселення Красилівка 4 – за 1500 метрів на південний схід від східної околиці селища, розмір – 8 гектарів.

Село Бірківка

Поселення доби бронзи Бірківка 1 – за 600 метрів на південний захід від села, розмір – 500 на 60 метрів.

Село Блистова

Городище у селі Блистова

Городище у селі Блистова

Давньоруське городище, яке існувало в ХVII столітті – розміщене біля села, на південній околиці, на правому корінному березі Десни на мису над старим руслом. Воно складається з двох частин. Внутрішня частина (дитинець) площею 30 на 40 метрів займає мис правого берега заплави Десни і обмежена з півдня рікою Пулкою, зі сходу – болотом, з заходу і півночі – ярами, ровом і валом. Друга частина площею 1,5 гектарів безпосередньо прилягає до дитинця і з напільного боку обмежена ярами і заплилим ровом. До городища прилягає селище площею декілька десятків гектарів, зайняте садибами і городами сучасного села. Утотожнюється з літописним Блестовитом.

Поселення ранніх слов’ян – поблизу відомого давньоруського городища – селище колочинської культури V – VІІ століть.

Поселення доби бронзи – в урочищі Горки в околицях села.

Поселення доби бронзи, ІІІ – V століть, давньоруського часу – в урочищі Дубовиця навпроти села.

Поселення неоліту, доби бронзи – в урочищі Піски в околицях села.

Поселення доби бронзи, ІІ – V століть «Чистик» – за 1500 метрів на захід від села.

Поселення доби бронзи, І половини І тисячоліття нашої ери, давньоруського часу Гора – на південно-західній околиці села, розмір – 200 на 70 метрів.

Село Борківка

Поселення доби бронзи, зарубинецької культури, давньоруського часу – на мису правого берега ріки Десна, в 2,5 – 3 кілометрах на південь від села, в 700 метрах на схід від Уланівського озера. Висота підвищення над рівнем літнього рівня води – до 4 – 4,5 метрів, площа біля 600 квадратних метрів. З півдня підвищення обмежене рікою, з півночі, заходу і сходу – заболоченими старицями. Берез у даному місці інтенсивно розмивається, і значна частина поселення зруйнована.

Село Величківка

Поселення ранньозалізного віку, київської культури Величківка-Центр – в південно-східній частині села на краю першої надзаплавної тераси лівого берега ріки Мена. Займає територію миса розміром 120 на 100 метрів, висота – 4 – 6 метрів над рівнем заплави. Зустрічається кераміка юхновської культури та пізньозарубинецька.

В селі є давньоруське городище.

Давньоруське поселення Величківка 1 (Козирок) – за 500 метрів на схід від північної околиці села, на лівому березі Мени, розмір – 520 на 180 метрів.

Поселення доби бронзи Величківка 2 – за 3,5 кілометрів на північний схід від північної околиці села, на лівому березі Мени, розмір – 280 на 150 метрів.

Поселення доби бронзи, давньоруської культури, ХIV – ХV століть Величківка 3 (Кар’єр), Печери – за 1 кілометр на захід від села, на правому березі ріки Мена, розмір – 800 на 200 метрів.

Село Волосківці

Городище у селі Волосківці

Городище у селі Волосківці

Поселення VIII – Х століття, давньоруське городище розміщене в межах села на останці лівого берега ріки Дягова – правої притоки ріки Мени в урочищі Замок. Останець має прямокутну форму, з трьох боків оточений болотистою заплавою ріки Дягова. З напільного боку є вал, який дуже розплився, і переходить в балку. Залишки невисокого валу є і по периметру майданчика городища. В південно-східному куті, між напільним і боковими валами видно сліди в’їзду на городище. На схилі з південно-західного боку валу зруйнований. Схили городища мають висоту до 5 – 6 метрів, з північного заходу – більше трьох метрів. Загальна площа городища складає 70 на 45 метрів. Селище – на церковній садибі (350 на 100 метрів і 150 на 60 метрів).

Поселення ранньозалізного віку юхновської культури – біля ріки Дягови, в селі Волосківці.

Давньоруське поселення Волосківці 2.

Село Гориця

Поселення київської культури, VIII – Х століття, давньоруського часу, ХIV століття – на правому березі Десни в урочищі Дворище, яке розміщене на схід від села справа від дороги в селі Локнисте (на південно-східній околиці). Займає мис корінного пологого берега. Слідів укріплень не виявлено. На площі 600 на 200 метрів зустрічається роменська і давньоруська кераміка, матеріали київської культури в східній частині поселення.

Поселення ранньозалізного віку, ІІІ – V століття, давньоруського часу – на правому березі Десни, в 1,5 – 2 кілометрах на захід (північний захід) від села в урочищі Провалля (Селище). Займає мис корінного берега, який виступає на південь в заплаву ріки. Висота мису над заплавою – до 20 метрів, розміри – 700 на 60 метрів.

Поселення неоліту, доби бронзи, раннього залізного віку – один кілометр на захід від села.

Село Городище

Поселення доби бронзи Городище 1 – за два кілометри на північний схід від села, розмір – 200 на 50 метрів.

Поселення ІІІ – V століть Городище 2 – за 3,5 кілометрів на південний схід від села, розмір – 200 на 50 метрів.

Давньоруське поселення – в центрі села.

Село Гребля

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, зарубинецької культури, київської культури, давньоруського часу – на останці тераси в заплаві правого берега ріки Десна при злитті рік Домни і Стольненки на західній (південно-західній) околиці села Гребля (обмежений з півночі її притокою – рікою Стольненко, з заходу – болотом). Розміри останця  500 на 150 метрів (площа – біля 4 гектарів), висота – 3 – 5 метрів над рівнем заплави. Південна, найбільш підвищена частина руйнується кар’єром, східна зайнята садибами.

Поселення ІІ – ІІІ століть Гребля 2 – на південній околиці північної частини села.

Поселення доби бронзи За пнями – за 600 метрів на захід від північної частини села, розмір – 2,3 гектари.

Село Гусавка

Поселення ранньозалізного віку Гусавка 1 – за 450 метрів на південний схід від села, розмір – 100 на 65 метрів.

Поселення V – VII століть Гусавка 2 – за 300 метрів на південний схід від села, розмір – 220 на 140 метрів.

Поселення доби бронзи, І половини І тисячоліття нашої ери Гусавка 3 – за 500 метрів на південний схід від МТФ, розмір – 3 гектари.

Поселення доби бронзи, давньоруського періоду Лиса Гора (Дібровка 1) – в заплаві правого берега Мени в урочищі Лиса Гора на горбі, за один кілометр на північний захід від села, розмір – 125 на 75 метрів.

Поселення неоліту, доби бронзи, давньоруського часу – Дібровка 2 – за 1 кілометр на схід від села, розмір – 35 на 45 метрів.

Село Домниця

Поселення доби бронзи Кар’єр – за 1300 метрів на південний схід від південної околиці села.

Село Дягова

Городище ранньозалізного віку овальної форми знаходиться у двох кілометрах на південний захід від села в урочищі Чамаров Городок на невеликому підвищенні в заболоченій заплаві ріки Самари – правої притоки ріки Мена, розміри – 120 на 85 метрів. Тривалий час територія городища розорювалася – зараз служить пасовиськом. По периметру збереглися залишки дуже заплилого валу висотою до одного метра, ширина основи – 15 – 20 метрів. Сліди рову не прослідковуються.

Поселення неоліту, доби бронзи, городище давньоруського часу – в центрі села, розмір – 60 на 70 метрів, посад – 240 на 70 мерів.

Поселення ІІ тисячоліття до нашої ери – І тисячоліття нашої ери Дягова 1.

Село Жовтневе

Поселення доби бронзи, ІІІ – V століть, давньоруського часу Баба – за 800 метрів на північний захід від села в урочищі Селище, розмір – 4 гектари.

Село Киселівка

Село Киселівка, городище

Село Киселівка, городище

Поселення І – V століть, ранніх слов’ян, давньоруське городище, яке було замком у ХVII столітті «Городок» (Замок) – в центрі села, розмір 60 на 85 метрів. Зі східного боку городище від плато відділяв рів, який переходить у яр. Вал не зберігся. Сліди замуленого рову прослідковються з західного та південного боків. Посад – три гектари. У 1638 році споруджено укріплений замок. На території городища знаходиться школа.

Поселення І тисячоліття Киселівка-Південь.

Село Комарівка

Поселення доби бронзи, ІІІ – VII століть Комарівка 1 – за 200 мерів на південний схід від південної околиці села, розмір – 300 на 200 метрів.

Село Куковичі

Поселення доби бронзи Куковичі 1 – за 2000 метрів на південний захід від села, розмір – 360 на 700 метрів.

Поселення доби бронзи, київської культури Куковичі 2 – в 1800 метрах на захід (південний захід) від села, 300 метрів від шосе. Витягнуто уздовж правого берега струмка, розміри – 120 на 70 метрів.

Поселення доби бронзи, київської культури, давньоруського часу Куковичі 3 – в одному кілометрів на захід від села, на першій надзаплавній терасі висотою до двох метрів, правий берег струмка. Витягнуто вздовж струмка, розміри – 920 на 220 метрів.

Село Ліски

Поселення зарубинецької культури – поблизу східної частини села в урочищі Махоньково за 500 метрів на південь (чи схід) від села на островоподібному підвищенні біля ріки Полої.

Поселення зарубинецької культури, давньоруського часу – на південно-західній околиці села (за 200 – 300 метрі вна південний захід від села), на правому узбіччі широкої грунтової дороги, що веде до сусіднього села Осьмаки, недалеко від урочища Казенне на колишньому невеликому підвищенні берегового плато.

Поселення доби бронзи Валок – за північною околицею села.

Село Локнисте

Поселення неоліту, доби бронзи – на південь від села.

Поселення ІІІ – V століть.

Поселення ІІІ – V століть Красилівка 5 – за 1800 метрів на північ від західної околиці села, розмір – 140 на 100 метрів та 120 на 130 метрів.

Поселення І половини І тисячоліття нашої ери Красилівка 6 – за 1300 метрів на північ від західної околиці села, розмір – 10 гектарів.

Поселення Красилівка 7 – ща 700 метрів на північний захід від західної околиці села, розмір – 4 гектари.

Давньоруське городище – в центрі села, розмір 40 на 50 метрів, посад – 200 на 120 метрів.

Поселення доби бронзи, ХVII – ХVIII століть Локнисте 1.

Село Лугове

Поселення середини І тисячоліття нашої ери Кар’єр – на південній околиці села, розмір – 1 гектар.

Село Майське

Поселення І – V століть Майське 1, місцева назва Ліски 2 – на південно-західній околиці села, розмір 200 на 100 метрів.

Село Макошино

Поселення неоліту, доби бронзи, ІІІ – V століть, давньоруське городище – на правобережній терасі ріки Десна, розміщується в місці злиття рік Хоробор і Бобрик (на південно-східній околиці села на мису), розмір – 100 на 60 метрів. До городища з напільного боку і вздовж тераси примикає величезне селище (500 на 150 метрів). Утотожнюється з літописним містом Хоробор.

Поселення доби бронзи, ІІІ – V століть – за північною околицею села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку Макошине 4.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку Макошине 5.

Давньоруське поселеня Макошине-захід.

Село Максаки

Поселення неоліту, доби бронзи, київської культури – в південній частині села на краю першої надзаплавної тераси правого берега ріки в урочищі Грудок, розміри – 250 на 100 метрів.

Давньоруське поселення – в урочищі Клин.

Місто Мена

Поселення Мени 5

Поселення Мени 5

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, київської культури, ранніх слов’ян, давньоруського часу Мена 5 – в одному кілометрі на північний захід від міста на краю першої надзаплавної тераси висотою 4 метра над заплавю правого берега ріки Мена. Витягнуто вздовж берега і розрізано навпіл яром. Розмір – 320 на 70 метрів. Навпроти поселення через ріку – урочище Золота Комора.

Поселення доби бронзи, зарубинецької культури, давньоруського часу – на північ від міста Мена, тут два даньоруських селища на двох берегах ріки і поселення з шарами епохи бронзи, зарубинецької культури і Київської Русі (Мена 4 в урочищі Лиса Гора – 1,8 гектарів).

Городище Замок у селі Мени

Городище Замок у селі Мени

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І – V століть, давньоруське городище, яке існувало в ХIV – ХVII століттях. Городище Замок літописного міста Мени, біля міського парку, на мисі лівого корінного берега Мени та струмка Сидорівка. Західна частина городища знищена у ХІХ столітті при прокладанні нової вулиці. Розміри залишків городища – 120 на 45 метрів. Посад (Мена 1) – 12 гектарів.

Давньоруське поселення Мена 2 – за 400 метрів на південний захід від ферми.

Давньоруське поселення Мена 3 – на північній околиці міста, розмір – 100 на 80 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, давньоруського часу Мена 4 (Лиса Гора) – за північною околицею міста, розмір – 200 на 100 метрів.

Давньоруське поселення Мена 6 (Довгий Лан) – за 1500 метрів на північний захід від північної околиці міста, розмір – 100 на 60 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І половини І тисячоліття Мена 7.

Поселення доби бронзи, раннього залізного віку, ІІІ – IV століть Під хрестом – на північно-східній околиці міста.

Поселення давньоруського часу Чугуївка – на північно-західній околиці міста.

Село Миколаївка

Поселення доби бронзи, VI – VII століть, городище давньоруського часу Бор – на останці дюнного походження в долині ріки Десна над її старим руслом, на захід від села в урочищі Городище, в трьох кілометрах від села (за іншими даними – один кілометр на захід від села). Майданчик – 110 на 60 метрів. Останець має в плані округлу форму, вся його територія вкрита лісом. Через це неможливо встановити площу і виявити залишки оборонних укріплень.

Ранньослов’янське поселення Бор 2 – поруч з городищем.

Давньоруське поселення Мис – 600 метрів на північ від села (на захід від села), розмір – 80 на 90 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І половини І тисячоліття нашої ери Миколаївка 1 – за 800 метрів на північний захід від села, розмір – 2 гектари.

Поселення доби бронзи, середини І тисячоліття нашої ери Миколаївка 2 – за 550 метрів на північний захід від села, розмір – 150 на 80 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку Миколаївка 3 – за 500 метрів на схід від села.

Поселення доби бронзи, зарубинецької культури та ІІІ – V століть Кар’єр – на північний захід від південно-західної околиці села, розмір 350 на 150 метрів.

Поселення ІІІ – V століть Заплава 1 – за 100 – 600 метрів на захід від південно-західної околиці села, розмір – 12 гектарів.

Поселення доби бронзи Заплава 2 – за 1400 метрів на північний захід від села, розмір – 180 на 130 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, середини І тисячоліття Миколаївка-Північна – в південній частині села, розмір – 120 на 80 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І тисячоліття нашої ери Кривуша 1 – за 2100 метрів на південний схід від села.

Поселення неоліту, доби бронзи, І тисячоліття «Круча».

Неолітичне поселення Чернече – за 1300 метрів на північ від північно-західної околиці села.

Село Осьмаки

Поселення неоліту, доби бронзи, І – V століть, давньоруського часу – в заплві правого берега ріки Мени на дюні, за один кілометр на захід від ферми, розмір – 400 на 200 метрів.

Поселення зарубинецької культури Осьмаки 1 – на північно-східній околиці села, розмір – 100 на 50 метрів.

Село Прогрес

Поселення І тисячоліття нашої ери Прогрес 1.

Село Синявка

Давньоруське поселення в урочищі Селище та Волчаєв Хутор.

Село Слобідка

Поселення І – V століть, ранніх слов’ян, городище давньоруського часу – на південній околиці села на мису правобережної тераси ріки Десна, при злитті рік Бабка і Титовка в урочищі Гродок. Майданчик має округлу форму (діамет – 71 метр), яка утворена розораним валом (висота 1,2 метри при ширині основи 10 метрів). З напільного боку відрізане ровом, глибина якого складає 1,5 метрів, а ширина – 10 метрів. Також є матеріали роменського часу. Селища прилягають до городища з півночі і заходу.

Село Стольне

Городище у селі Стольно

Городище у селі Стольно

Давньоруське городище розміром 35 на 40 метрів – за північно-східною околицею.

Давньоруське поселення Церковище – за три кілометри на схід від села.

Поселення ранньозалізного віку, давньоруського часу Стольне-Центр – в центральній частині села, розмір – два гектари.

Поселення доби брозни, ранньозалізного віку, І тисячоліття Стольне 2 (Сад) за північно-східною околицею села, розмір – 4 гектари.

План городища у Стольному

План городища у Стольному

Село Ушня

Поселення неоліту та ІІІ – V століть Ушня 1 – в південній частині села.

Поселення ранньозалізного віку Ушня 2 – за два кілометри на північний схід від села, розмір – 100 на 80 метрів.

Село Феськівка

Городище у селі Феськівка

Городище у селі Феськівка

Поселення ранньозалізного віку та давньоруське городище – на лівому високому березі ріки Мена навпроти села (на схід від села) зліва від дороги в місто Мену – в 500 метрах на захід від колгоспних ферм. Округлий майданчик розміром 40 на 48 метрів з крутими схилами відокремлений широким (до 18 метрів) та глибоким (до 4,5 метрів) ровом від корінного берега. З південного боку майданчик нависає над річкою, поверхня рівна, задернована. Вал довжиною 120 метрв оточує городище з трьох боків, має висотоку з боку плато два метри при ширині в основі сім метрі. В береговій частині поселення вал часково пошкоджений, особливо в північно-західній частині. Поверхня майданчика городища задернована, однак культурний шар чітко прослідковується в береговому розрізі. На схід від городища вздовж берега розміщене селище розміром 200 на 400 метрів. Воно частково знищене кар’єром.

Поселення зарубинецької культури, давньоруського часу, яке прилягає до Феськівського городища, витягнуто вузькою 800- метровою смужою вздовж лівого берега ріки Мена.

Поселення київської культури з розораним культурним шаром на лівому корінному березі ріки Мена.

Поселення ранніх слов’ян (роменська культура), давньоруського часу – на лівому березі Мени між селами Феськівка і містом Мена.

Село Червоні Луки

Поселення доби бронзи «Червоні Луки-село».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *