Археологія та стародавня історія Шумського району

Краєвид біля Шумська

Краєвид біля Шумська

Шумський район Тернопільської області містить городище літописного Шумська. Окрім давньоруських пам’яток, тут багато трипільських та черняхівських поселень, є середньовічні замчища.

Археологія та стародавня історія Шумського району

Село Антонівці

Давньоруське городище.

Село Бриків

Зображення на трипільській посудині у вигляді пташки

Зображення на трипільській посудині у вигляді пташки

Трипільське поселення біля Брикова. Давньоруський могильник розміщений на високому правому березі ріки Куми, поблизу городища. Могильник складається з трьох груп курганів, в яких нараховується 61 курган. У 1898 році розкопано 12 курганів. Є городище.

Село Васьківці

Черняхівське поселення в урочищі «Під Гайками» та «Під Березиною» на лівому березі ріки Вілія, відкрите А.П.Савчуком в 1952 році. Давньоруське городище Х – ХІ століття розміщене в селі. Воно займає мисоподібну закінченість високого плато, має неправильно овальну форму, яка відповідає природним обрисам мису. З напільного боку воно відрізано від плато двома прямолінійними в плані ровами і валами, що розміщені один за одним. Обстежив в 1961 році П.О.Раппопорт.

Село Великі Дедеркади

Черняхівське поселення відкрите М.І.Островським.

Село Малі Дедеркали

Черняхівське поселення відкрите М.Островським.

Село Малі Загайці

Оборонна церква.

Село Матвіївці

Черняхівське поселення – на першій надзаплавній терасі лівого берега ріки Гориньки.

Село Новостав

Черняхівське поселення між селами Новостав і Шумбар – в долині ріки Вілія, обстежувалося в 1948 році.

Село Онишківці

Енеолітична кераміка

Енеолітична кераміка

Трипільське поселення. Давньоруське городище розміщене на околиці Онишківців. Знайдено глиняне та мергелеві пряслиця, бронзову кручену сережку, кістяну проколку, залізні підкови, ключі до висячих замків й уламки кераміки. Розвідка М.І.Островського. Давньоруське городище.

Село Рохманів

Черняхівське поселення – при дорозі з передмістя Шумська до Чиранки, відкрите в 1956 році М.О.Тихановою. Колись був рохманівський замок.

Село Соснівка

Трипільське поселення біля колишнього села Бірки, яке входить до сільради Соснівки. Поселення VII – IX століття зафіксоване покажчиком “Археологічні пам’ятки Української РСР».

Село Стіжок

Хутір Данилівка – давньоруське городище на горі Трійця, висота – 50 метрів, його вважають залишками стародавнього міста Данилів. Розкопками в 1968 році виявлені залишки наземних жител. У літописах Данилів вперше згадується під 1260 роком. Городище відкрите в 1961 році М.І.Островським. Друге городище ХІІ – ХІІІ століть розміщене на околиці села, на високій горі. Носить назву Замок. Городище є укріпленням літописного міста Істожек, яке вперше згадується в другій половині ХІІІ століття. В 1961 році П.О.Раппопорт обстежив городище. Третє городище розміщене в урочищі Утог, оточене валом і ровом. Давньоруське поселення розміщене в долині на північний схід від гори Трійця. Його відкрив в 1963 році П.О.Раппопорт.

Село Сураж

Давньоруський курганний могильник. Є городище. Середньовічне замчище суразького замку.

Місто Шумськ

Трипільське поселення біля Шумська. В місті є поселення черняхівської культури. Черняхівський могильник – на хуторі Чиранка. Два срібних динарії імператора Антоніна, виявлені в 1939 році.

Давньоруська експозиція в музеї археології

Давньоруська експозиція в музеї археології

Давньоруське городище розміщене на високій береговій терасі правого берага ріки Кума, між селами Бриків та Онишківці. Дитинець займає мис довжиною понад 180 метрів, який помітно спускається до ріки. З напільного боку дитинець захищений двома паралельними валами і ровами. Друга площадка – це окольний город. Він займає вузький мис, що лежить на краю берегового плато на південь від дитинця. Із заходу окольний город межує з береговим схилом, з півдня – з великим яром, а від східної до північної його частини проходить дугаста лінія з двох паралельних валів і ровів. Городище є укріпленням літописного Шумська, який згадується із середини ХІІ століття. В 1961 році городище обстежив П.О.Раппопорт. Колись був шумський замок.

Село Шумбар

Трипільське поселення біля Шумбара. Монета імператора Веспасіана. Колись був шумбарський замок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.