Археологія та стародавня історія Городоцького району

Башта замку у Сатанові

Башта замку у Сатанові

Городоцький район Хмельницької області виділяється багатьма пам’ятками скіфського часу, є також Траянові вали. У селищі Сатанів є залишки великого замку.

Археологія та стародавня історія Городоцького району Хмельницької області

Село Бедриківці

В урочищах Шпаковщина і Болота – два трипільських поселення розвинутого етапу культури. За півтори кілометри на північний схід від Бедриківців, на лівому березі ріки Смотрив, в урочищі Лиса Гора у 1966 році досліджені залишки жертовника скіфського часу у вигляді кам’яної викладки діаметром шість метрів з лінзовидним обпаленим заглибленням в центральній частині, у якій знайдено культурні залишки. В околицях – знахідки римських монет часів Траяна. За півтори кілометри на північний схід від села, біля урочища Лиса Гора – черняхівське поселення. За один кілометр від села, на підвищенні – два кургани на віддалі біля ста метрів один від одного.

Село Борщівка

Поблизу села – залишки Траянового валу.

Село Бубнівка

В урочищі Могилки – курган

Село Велика Яромирка

Знайдено крем’яні знаряддя праці. Із завидинецьких полів походить знахідка бронзового меча. На схід від Великої Яромирки в напрямку села Куцин – сліди давнього поселення, на північ – рештки Траянового валу, на південний захід і на північ на полях – по одному розораному кургану.

Село Велики Карабчіїв

В урочищі Шубін і на горі Городище – сліди поселень епохи міді – бронзи. Знайдено бронзовий наконечник списа. На сільських садибах – сліди валів, поблизу села – Траянів вал. На мису гори, яка піднімається над долиною на висоту близько 50 метрів – давньоруське городище. З напільного боку захищене трьома лініями валів і ровів, висота і глибина яких відповідно три і півтори  метри. Відома знахідка бронзового хреста-енколпіона. На полі – курган. В селі в 1879 році вирано два скарби пізньосередньовічних монет.

Село Веселець

На схід від Весельця в урочищі Журавлики або Макітра – поселення черняхівської культури. За два кілометри на південь від села, під лісом – черняхівське та ранньослов’янське поселення.

Місто Городок

На лівому березі ріки Смотрич, в урочищі Гнилий Кут – фрагменти кераміки трипільського, черняхівського і ранньослов’янського часів. Тут же, на правому березі, в 1966 – 1968 роках О.М.Приходнюком досліджувалося ранньослов’янське поселення. Відкрито 27 жител, чотири господарських приміщення, ями, вогнища, культовий майданчик. Споруди розташовувалися трьома групами. При розкопках одержано характерний речовий матеріал: глиняний посуд, кістяні та залізні вироби тощо. На поселенні виявлено також три скорчених поховання комарівської культури, сліди трипільського культурного шару і залишки давньоруської напівземлянки ХІІ – ХІІІ століть. На північно-східній околиці міста поблизу цегельного заводу, на лівому низькому березі ріки Смотрич – давньоруське селище. Десь мало бути давньоруське городище. В місті був середньовічний замок та міські укріплення.

Село Грицьків

Сліди трипільського поселення. За легендою в лісі, на горі, на схід від села був замок, де жив князь, засновник села, очевидно це було городище.

Село Жищинці

На підвищенні західної околиці села в ХІХ столітті був курган.

Село Журавлинці

За один кілометр на північний захід від села – рештки двох черняхівських поселень, які займають першу надзаплавну терасу безіменного струмка. В районі глинища (поруч з поселенням) – сліди могильника цього ж часу. Є давньоруське городище.

Село Завадинці

В районі села – палеолітичне місцезнаходження. Сліди поселень неолітичного та енеолітичного часу, де знайдено крем’яні сокири, ножі, стріли, наконечники списів. В 1888 році відкрили кам’яну гробницю культури кулястих амфор, розкопано по одному кургану культури шнурової кераміки і скіфського часу. Були знахідки черняхівських посудин. На північ від села – Траянів вал, на захід, по дорозі в селище Гусятин – п’ять курганів. В різні часи на околицях знайдено брознові кельт і меч, залізні ніж і наконечник списа, уламки браслена із різнокольорового скла, давньоруський меч, посудину латенського типу.

Село Іванківці

На території села – рештки трипільського поселення. На схилі гори над рікою Збруч, в урочищі Замчисько – городище, округле в плані, оточене валом і ровом. За три кілометри від села на південний захід – курган.

Село Комарно

Був замок та укріплення міста.

Село Кремінна

Трапляються знахідки епохи міді – бронзи. За два кілометри від села – Траянів вал, недалеко від нього в 1889 році знайдено бронзовий шолом. На полі, в урочищі Гори, стояв кам’яний антропоморфний ідол, тут виявлено залишки черняхівського поселення. На схід від села, на низькому лівому березі ріки Шиянка – поселення VI – VII століть нашої ери. Біля села в радіусі півтори – два кілометри – три кургани, в 1886 році знайдено скарб срібних речей XVI століття.

Село Кринцілів

Знахідки кам’яних знарядь праці доби міді – бронзи.

Село Куманів

В селі, біля костьолу – сліди валу городища.

Село Купин

В селі та околицях виявлено речі часів трипілля, діадема доби бронзи, в урочищі Ярок Збич знайдено бронзовий кельт. На південь від села, на правому беерзі ріки Смотрич, на горі – три кургани, на схід, на лівому березі ріки Чорноводка – група розораних курганів. Носкопано насип скіфського часу. В урочищі Підберести, на лівому березі ріки Смотрич – сліди черняхівського поселення. В урочищі Кулая і Бересть – рештки поселень VI – VII століть, де досліджено залишки двох заглиблених жител. Біля села – сліди невелкого земляного городища, на крутій горі над Смотричем була кам’яна башта, огороджена валами.

Село Курівка

В урочищі Зруб, в лісі, біля дороги на село Зайчики – курган. За один кілометр на північ від села, на лівому березі ріки Збруч – сліди поселення рубежу нашої ери.

Село Лісоводи

В селі – залишки поселення трипільської культури і бронзової доби. В урочищі Під Зеленою – сліди поселень скіфського часу. На полях – Траяновий вал. Є згадка про городище.

Село Лісогірка

В селі – знаряддя праці доби міді, а на північний схід від села – залишки черняхівського поселення, на якому досліджено гончарну піч. За триста метрів на схід від села, на лівому березі ріки Смотрич, в урочищі На поповій – поселення VI – VII століть нашої ери розміром 200 на 40 метрів.

Село Мала Яромирка

Біля двохсот метрів на південний захід і ста шістдесяти метрів на північ від села – по одному розораному кургану. На схід від Малої Яромирки, в напрямку села Купин – сліди давнього селиша, на північ – Траянів вал.

Село Мартинківці

По дорозі на Сатанів – три кургани.

Село Немиринці

Два кургани – в селі на підвищеному місці, третій – на віддалі чотири кілометри від населеного пункту.

Село Нове Поріччя

На лівому березі ріки Тростянець, в урочищі Козача Долина, зібрано кераміку черняхівського, ранньослов’янського та давньоруського часів.

Село Новосілка

За один кілометр від села, на схід, на підвищенні – курган, який називають Могила.

Село Остапківці

В селі знайдено знаряддя праці неолібичної доби. За один кілометр на південь від села, в місцевості Камлай, в лісі – давньоруське городище, овальне в плані, защихене валами і ровом. В околицях – біля 30 курганів. В 1894 році знайдено скарб, який нараховував 153 монети XVIII століття.

Село Підлісний Олексинець

В селі трапляються кам’яні знаряддя праці неолітичної доби. Городище ХІ – ХІІІ століття має вигляд еліпса, обведене валом і ровом, західна частина зруйнована кар’єром. Крім давньоруських, тут знайдено уламки посуду VI – VIII століть нашої ери.

Село Пільний Олексинець

Посеред села – городище. Був середньовічний замок.

Селище міського типу Сатанів

Руїни Сатанівського замку

Руїни Сатанівського замку

В селищі траплються знахідки речей часів неоліту. Від Сатанова в південно-східному напрямку тягнеться Траянів вал. На горі, що височить над рікою Збруч – рештки замку XVI – XVIII століть з баштами по кутах, на його місці колись було городище. Від міських укріплень збереглася брама. Також є оборонна синагога.

Село Сирватинці

Перлина Поділля - курорт у Сатанові

Перлина Поділля – курорт у Сатанові

В околицях села, в урочищі Захитри, Селисько, Грабники, Приснисько – сліди трипільських поселень. На полях біля села в ХІХ столітті зустрічалися поховання в кам’яних ящиках. На захід і на схід від села – група курганів, три з яких було розкопано в кінці ХІХ століття. Під кам’яними насипами знаходилися рештки захоронень і поховальний інвентар. В одному з курганів виявлені залишки спаленого дерев’яного склепу. На території колишнього села Вербичка (приєднаного до села Сирватинці) і на оклицях знайдено різночасові предмети – поліровану кам’яну сокиру доби бронзи, скіфські бронзові наконечники стріл, фібули черняхівської культури, давньоруські бронхові хрести і скляні браслети тощо. На полях – розораний курган із камінням в насипі. Сліди черняхівського поселення і городища в урочищі Мотрин Город.

Село Сатанівська Слобідка

Зберігся оборонний монастир.

Село Скипче

Скіфський курган

Скіфський курган

Траплялися кам’яні знаряддя праці, залізний меч із стержнем для рукоятки, бронзові енколпіони, залізні ключі тощо. Поблизу села, в урочищі Млаки – п’ять курганів і в урочищі Надуб – курган. В кінці ХІХ стліття було розкопано курган скфіськог очасу, який змикається з групою згаданих вище сирватинецьких. Є поселення черняхівської культури.

Село Спасівка

За три кілометри на південь від Спасівки – сім курганів.

Село Стара Пісочна

Знайдено крем’яну сокиру.

Село Тростянець

Знайдено крем’яну трипільську сокиру.

Село Хмелівка

На північ від села, на дорозі до села Доброгощі – два розораних кургани.

Село Хоптинці

В селі трапляються знаряддя праці доби неоліту.

Село Чорниводи

В 1903 році відкрито поховання в кам’яній гробниці, знайдено чорну кулясту амфору, прикрашену плетеними лінія та трикутниками, заповненими ромбами і дві крем’яні сокири.

Село Юринці

В околицях – поселення трипільської культури.

Дивіться також матеріали про інші райони Хмельницької області Віньковецький, Волочиський, Білогірський.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.