Археологія та стародавня історія Цюрупинського району

Територія Олешківської Січі

Територія Олешківської Січі

В Цюрупинському районі Херсонської області крім стародавніх поселень була Олешківська Січ, залишки якої розміщені на території міста Цюрупинськ.

Селище Абрикосівка

За два кілометри на південний схід від селища – курган висотою 2,4 метри.

Залізнична станція Брилівка

За 1,3 кілометри на схід і північний схід від станції – три кургани висотою 0,5 – 1,8 метрів.

Селище міського типу Брилівка

За три кілометри на південний схід від Брилівки (поблизу колишнього села Могильного) розкопано курган епохи бронзи і скіфське поховання. У селищі та за 0,2 – 3,2 кілометри навкруги нього – 32 кургани висотою 0,3 – 3,5 метрів.

Село Велика Маячка

Дивіться селище міського типу Маячка

Залізнична станція Великі Копані

За два кілометри на схід від станції – стоянка епохи неоліту і пізньокатакомбного часу; за два кілометри на північний схід – стоянка епохи неоліту та катакомбноїкультри; за три кілометри на північний схід – ззнахідки епохи середньої бронзи та раннього заліза – VIII – VII століть до нашої ери. За 1,8 кілометрів на північний схід та за 2,5 кілометрів на північ – стоянки рубежу мезоліту і неоліту; за 2,2 кілометри на північний схід – стоянка білозерського етапу зрубної культури; крім перелічених, у районі станції виявлено сім стоянок рубежу мезоліту і неоліту.

Село Великі Копані

У Великих Копанях знайдено залишки архідіскодона. Поблизу лісгоспу – слов’янські матеріали часу Київської русі і знахідки скіфського часу. На околицях села виявлено горщик ямної культури, бронзові шила епох бронзи, вістря скіфських стріл, мідну римську монету Максиміана – кінець ІІІ – початок ІV століття нашої ери (колекція В.Б.Пиворовича), половецьку кам’яну бабу. За 0,5 та 1,5 кілометрв на південний і північний захід від села – два кургани висотою 0,7 та 1,6 метрів.

Село Виноградове

Поблизу Виноградового виявлено зруйноване скіфське курганне поховання. За 0,4 – 5,1 кілометр на північнй схід, південь і південний захід від села – п’ять курганів висотою 1,6 – 3 метри.

Село Дружне

За 1 – 2,5 кілометрів на північний схід і південний схід ві захід від села – вісім курганів висотою 0,5 – 3,2 метри.

Село Клини

За 1 та 1,9 кілометрів на північний і південний захід від села – два кургани висотою 1,1 і 1,6 метрів.

Козачелагерська піщана орена

На території орени – численні залишки стоянок епохи бронзи.

Село Козачі Лагері

Поблизу Козачих лагерів – сліди поселення епохи пізньої бронзи, майстерня крем’яних виробів епохи бронзи, курганні поховання епохи бронзи, в тому числі – пізньої бронзи; виявлено зруйноване скіфське курганне поховання, сліди скіфської стоянки. Випадкові знахідки: крем’яні вироби епохи бронзи, боспорська бронзова монета та срібні монети Кримського ханства.

Село Костогризове

За два кілометри на захід від Костогризового, на березі озера, що пересихає, виявлено поселення епох бронзи. Поблизу села досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур (розкопки А.І.Кубишева у 1976 році), пізньокочівницьке похованя (розкопки А.І.Кубишева у 1977 році), виявлено глиняний посуд, у якому знаходилося бронзове вістря скіфської стріли та уламок меча, бронзову фібулу сарматського часу.

Село Кринки

Поблизу Кринок – поселення епохи пізньої бронзи і знахідки пізньоантичної кераміки.

Село Ленінка

За 1,5 – 2,7 кілометрів на північний схід, схід, південий і північний захід від села – шість курганів висотою 0,5 – 2,5 метрів.

Село Малі Карабаї

Дивіться село Саги.

Село Марченка

За 1,3 – 4 кілометри на північний схід і південний захід від села – чотири кургани висотою 0,5 – 1,4 метра.

Село Мирне

За 1 – 2,7 кілометрів навкруги села – 17 курганів висотою 1 – 3,9 метрів.

Село Могильне

Дивіться селище міського типу Брилівка.

Селище міського типу Нова Маячка (Велика Маячка)

Поблизу селища досліджено залишки стояки рубежу палеоліту і мезоліту; розкопано кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур, пізньосередньовічного кочівника та скіфське курганне поховання; в урочищі Щербата Котловина виявлено гунно-аланське поховання V століття нашої ери; поблизу селища знайдено двоушний кельт епохи пізньої бронзи, половецьку кам’яну бабу. Навкруги селища – курганне поле з 55 насипів.

Місто Олешки

Дивіться місто Цюрупинськ

Олешківська піщана орена

На території орени – численні залишки стоянок епохи бронзи.

Олешківська Січ

Дивіться місто Цюрупинськ.

Хутори Олешківські

Дивіться село Поди, місто Цюрупинськ.

Село Підстепне

Біля Підстепного у глиняному посуді знайдено скарб прикрас гальштатського типу епохи пізньої бронзи.

Село Піщанка

За один кілометр на південь від Піщанки – стоянка рубежу мезоліту і неоліту; за 0,3 кілометри на південний захід від села – стоянка епохи неоліту і бронзи. На схід від сільського клубу, на березі ріки Стариці, – багатошарове поселення епохи бронзи, раннього заліза; нечисленні знахідки кераміки черняхівського типу; на тій самій річці, за 2,5 кілометри н апівденний захід від села (в урочищі Петхи), на даному півдвищенні – скіфська стоянка; поблизу Дніпра, в урочищі Мільйонка, – кам’яні кромлехи епохи бронзи. Випадкові знахідки: бронзові вістря стріл, мідна антична монета, середньовічні речі.

Село Поди (колишні Олешківські Хутори)

У селі виявлено пізньосарматське поховання; одна з прикрас виконана у поліхромному стилі. Біля села – численні знахідки кам’яних знарядь, бронзових обушкової сокири, листоподібного вістря списа, двох кельтів епохи брнози, скіфських бронзових наконечників стріл;знайдено мідну монету міста Аміса – ІІІ століття до нашої ери, ольвійський мідний асс, срібну римську монету Фаустіни, золоту візантійську монету Юстініана І – VI століть до нашої ери.

Село Подо-Калинівка

Поблизу Подо-Калинівки – три стоянки часу пізнього мезоліту і неоліту та стоянки епохи пізньої бронзи. Біля села досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур і культури багатоваликової кераміки, у кургані Кованькина Могила виявлено антропоморфну стелу, впускні поховання кіммерійця, середньовічних і пізньосередньовічних кочівників, зруйноване скіфське поховання і курган з основним похованням середньовічного кочівника (розкопки А.І.Кубишева у 1976 році, розкопки Є.В.Черненка у 1976 році, розкопки Г.Л.Євдокимова у 1977 та 1979 роках). Поблизу села – десять курганів.

Село Привільне

В урочищі Бідна Могила – сліди поселення епохи пізньої бронзи, в якому знайдено бронзовий браслет і проушну сокиру епохи пізньої бронзи. Поблизу Привільного досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної, зрубної культур та культури багатоваликової кераміки, з впускними похованнями сарматів і середньовічного кочівнка. За 1,4 – 3,7 кілометрів на південний схід і північний захід від села – десять курганів висоотю 0,5 – 1,2 метрів.

Село Привітне

За 1,4 – 1,8 кілометрів на північний схід, схід від села – два кургани, один з них висотою 0,9 метрів.

Село Пролетарка

За 2,5 кіломтрів на північний захід від села – залишки поселення пізньокатакомбного часу; за чотири кілометри на північний захід від села – сліди стоянки епохи пізньої бронзи та раннього заліза; за 4,5 кілометрів на північний захід від села – знахідки епохи пізньої бронзи та середньовіччя. За 5 кілометрів на захід від села виявлено зруйноване гунно-аланське жіноче поховання V століття нашої ери з прикрасами, серед них – інкрустована золота діадема на бронзовій основі. На західній околиці села – курган висотою чотири метри.

Залізнична станція Раденськ

За 3,5 і 1 кілометр на схід від станції – стоянка неоліту і катакомбної культури; за два кілометри на схід – стоянка зрубної культури (початок І тисячоліття до нашої ери); за 1,5 кілометрів на північний захід – неолітична стоянка; за 4,5 кілометри на схід – стоянка епохи неоліту і катакомбної культури; за 1,5 кілометрів на північний схід – стоянка епохи неоліту, середньої бронзи та середньовіччя (кінець І тисячоліття нашої ери); за два кілометри на північний захід – стоянка епохи неоліту і пізньої бронзи; за 2,5 кілометри на схід – стоянка катакомбної клуьтури та скіфського часу (ІV – ІІІ століття до нашої ери); за 1,5 кілометрів на південний схід – ранньонеолітичні стоянки; за 3 кілометри на північ – неолітична стоянка. За 4,5 кілометрв на південний схід, за один кілометр на північний схід – стоянки білозерського етапу зрубної культури; за 1,3 кілометра на північний схід – стоянка епох пізньої бронзи, де наявні матеріали скіфського періоду; за 1,6 кілометрів на північний схід – стоянка епохи ранньої бронзи; за один кілометр на північний схід – скіфська стяонка V – IV століть до нашої ери. Випадкова знахідка: залізне вістря середньовічної стріли.

Село Раденськ

За 0,5 – 0,8 кілометрв від Раденського лісництва – стяонка передскіфського часу (VIII – VII століття до нашої ери); тут же знайдено срібну монету Київської Русі з ім’ям князя Володимира; поблизу лісництва – слов’янська стоянка ХІІ – ХІІІ століть; на території лісгопу – стянка епохи бронзи; на північний схід від лісництва – неолітична стоянка. Поблизу села виявлено гунно-аланське поховання IV – V століть нашої ери. Знайдено численні крем’яні вироби і кам’яні сокири епохи міді і бронзи, бронзові вістря скіфських стріл, дві ливарні форми епохи пізньої бронзи.

Нумізматичні матеріали: монети, ольвійська монета, чотири римських мідні, серед них монета Тіта – кінець І сотліття нашої ери, візантійська Феодосія ІІ – перша половина V століття нашої ери та візантійська Іоанна Цимісхія – кінець Х століття, монета Кримського ханства; знайдено середньовічний меч. За 1,7 та 2,1 кілометр на південь від села – два кургани висотою 2,2 і один метр.

Село Саги

За два кілометри на південь від села та за 1,5 кілометрів на північний захід (за три кілометри на північ від знесеного села Малі Карабаї) – стоянки епохи бронзи; поблизу села виявлено гунно-аланське поховання кінця ІV – першої половини V століть нашої ери.

Село Солонці

За два кілометри на північ від села – стоянки епохи бронзи. Поблизу села виявлене поховання сабатинівського етапу зрубної культури у супроводі з бронзовими кинджалами, серпами, шпилькою, з підвісками. У зруйнованому кургані знайдено кам’яну мотику катакомбної культури, поблизу села – бронзове вістря скіфської стріли; за один кілометр на схід від села виявлено сарматське грунтове поховання І – ІІІ століття нашої ери зі скляними бусами.

Село Стара Маячка

Поблизу села знайдено кам’яну сокиру епох бронзи. За 0,2 – 1,6 кілометрів на північ, північний схід, південний і північний захід від села – 11 курганів висотою 0,5 – 3 метри.

Село Тарасівка

За 0,2 – 3,2 кілометри на північний і південний схід, схід від Тарасівки – дев’ять курганів висотою 0,6 – 2,5 метрів.

Село Цюрупинськ (колишнє місто Олешки)

Пам'ятник на території Олешківської Січі

Пам’ятник на території Олешківської Січі

У пісках поблизу міста – залишки поселення катакомбної культури; на території міста виявлено поховання катакомбної культури, курганне поховання епохи пізньої бронзи та зруйноване скіфське курганне поховання; поблизу міста знайдено ливарні форми і бронзові вироби білозерського етапу зрубної культури – Х – ІХ століть до нашої ери.

На південно-східній околиці міста (колишні Олешківські хутори) виявлено гунно-аланське поховання ІV – першої половини V століття нашої ери та скарб із 630 срібних монет Кримського ханства – ХVІ століття.

Випадкові знахідки: полірований пест, кам’яна сокира епохи бронзи, гостродонний горщик ямної культури, срібна римська монета Фаустіни, інкрустоване металеве дзеркало VII століття нашої ери, пізньосередньовічний мідний казан. На місці Цюрупинська (урочище Олешки) в 1711 – 1728 роках існувала Олешківська Січ запорізьких козаків. На нижньодніпровських пісках між містом Цюрупинськом і селами Новою і Старою Збур’ївками Голопристанського району – численні стоянки і знахідки епохи мезоліту, неоліту, бронзи та середньовіччя.

Селище Щасливе

На околиці селища і за 0,6 – 5 кілометрів на південь, південний захід, захід і північ від нього – 15 курганів висотою 0,5 – 2 метри.

Селище Ювілейне

Поблизу Ювілейного досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур і скіфів ІV століття до нашої ери (розкопки Г.Л.Євдокимова у 1980 році). У селищі та поблизу нього – курганне поле з 16 насипів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.