Археологія та стародавня історія Каховського району

Вал любимівського городища

Вал любимівського городища

В Каховському районі Херсонської області у селі Любимівка є залишки пізньоскіфського міста, в якому частину будинків було побудовано з каменю. В селі Архангельська Слобода знайдено багате скіфське поховання.

Село Архангельська Слобода

Поблизу села досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної і зрубної культур та впускними сарматськими, скіфські кургани кінця V – IV століть до нашої ери, серед них – Перший і Другий Мордвинівський кургани другої половини IV століть до нашої ери. У похованні І кургану 5 (кінець V століття до нашої ери) виявлено списи, бойовий набірний пояс, сагайдаки зі стрілами, масивну золоту шийну гривну, прикрашену на кінцях голівками лева, понад 500 золотих бляшок рельєфним зображенням тощо. За 2,3 кілометри на північний схід від села – курган висотою 0,4 метрів.

Село Богданівка

Поблизу Богданівки досліджено курган з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур. На південній околиці села та за 0,3 – 3,3 кілометри на південь і південний захід – сім курганів висотою 0,4 – 1,5 метрів.

Село Василівка

Поблизу пристані – поселення епохи пізньої бронзи; вище пристані – двошарове поселення ранньоямного часу і зрубної кульутри. На лівому мисі балки Софіївка – могильник епохи середньої бронзи (розвідка Д.Я.Телегіна у 1957 році); біля села досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур, виявлено палеолітичні крем’яні вироби (розвідка М.П.Оленковського у 1977 році). На північно-західній околиці села та за 0,6 – 4,6 кілометрів на північ, північний і південний схід, схід – 29 курганів висотою 0,7 – 5 метрів.

Село Вільна Україна

Поблизу села досліджено кургани з поховааннями ямної, катакомбної, зрубної культур, серед них – поховання білозерського етапу зрубної культури у кам’яних ящикаках та впускні – середньовічних кочівників і скіфські кургани ІV – III століть до нашої ери з багатьма золотими прикрасами: бляшками із зображенням міфічних тварин і рослинного орнаменту.

Селище Волинське

За 0,2 та 2,4 кілометри на південний схід і північний захід від селища – два кургани висотою 1,5 і 1,2 метри.

Село Діброва

За 1,2 кілометри на південний захід від села – курган висотою 1,3 метри.

Село Дмитрівка

За 1 – 2,9 кілометрів на північний і південний схід, південний захід від Дмитрівки – чотири кургани висотою 0,7 – 1,1 метрів.

Село Дудчине

Поблизу Дудчиного досліджено кургани з похованнями зрубної культури, скіфськими і середньовічного кочівника. За 0,8 – 1,3 кілометри на південний схід і північний захід від села – три кургани висотою 1,2 – 2 метри.

Селище Завітне

За 1 кілометр на північ і північний захід від селища – три кургани висотою 0,7 – 1 метр.

Селище Зелена Рубанівка

За два кілометри на північний захід від селища – курган висотою три метри.

Село Зелений Лагер

Дивіться село Чорноморівка.

Село Калинівка

За 1,8 та 2,3 кілометри на південні захід і схід від села – два кургани висотою 1,4 і 0,7 метрів.

Село Кам’янка

Біля села – кургани епохи бронзи. За 0,7 – 1,3 кілометри на південний схід від села – шість курганів висотою 0,5 – 1,6 метрв. Дивіться також село Цукури.

Залізнична станція Каховка

Біля станції – стоянка білозерського етапу зрубної культури.

Місто Каховка

Поблизу Каховки знайдено залишки наземних хребетних тварин. На прибережній околиці міста – поселення білозерського етапу зрубної культури. На південній околиці поселення – одночасне з ним поховання під кам’яною закладкою; поблизу міста – скіфське поселення, знайдено бронзовий ніж ранньозрубного часу, уламок посуду середньостогівської культури, половецькі кам’яні баби, срібні монети: золотоординська і Кримського ханства. За 1,2 – 2,8 кілометрів на південь і на південно-східній околиці міста – сім курганів висотою 0,3 – 3 метри.

Село Комишанка

За 0,3 – 2,3 кілометри на південні схід і захід від села – чотири кургани висотою 1 – 2 метри.

Село Коробки

За 0,5 – 2,5 кілометрів на північний схід, схід, південь і південний захід від села – 22 кургани висотю 0,5 – 4 метри.

Село Лук’янівка

У Лук’янівці досліджено кургани білозерського етапу зрубної культури, де знайдено бронзові ворворки, намисто з бурштинових і скляних бус, бронзова фібула Х – ІХ століть до нашої ери.

Село Любимівка

Любимівське городище

Любимівське городище

На тертасоподібному виступі – залишки пізньопалеолітичної стоянки; на північ від села, на мисі між берегом Каховського водосховища і лівим берегом балки Сомової – залишки неолітичної сотянки; на правому березі балки Сомової, при її впадінні у водосховище – залишки стоянки пізнього палеоліту та неоліту. У цьому самому районі знаходилося поселення пізньозрубного часу. Поблизу села виявлено сліди поселення пізньоямного часу, кам’яну закладку з похованням епохи пізньої бронзи і курганне поховання середньостогівської культури.

Городище у Любимівці

Городище у Любимівці

На західній околиці села досліджено пізньоскіфське Любимівське городище ІІІ століття до нашої ери – ІІІ століття нашої ери з кам’яним будівництвом; знайдено срібний денарій Траяна – 112 – 117 роки нашої ери і мідну римську монету, слов’янську кераміку ІХ – Х століть, матеріали зарубинецької культури та середньовічні знахідки.

Поблизу села досліджен окургани з похованнями ямної, катакомбної і зрубної культур, кемі-обинське поховання у кам’яному ящику, поховання кульутри багатоваликової кераміки та кіммерійське; виявлено антропоморфні стели, пізньотрипільський горщик; один з курганів укріплений кам’яним панцирем; досліджено скіфські кургани і впускні поховання скіфів VI – III століть до нашої ери, в тому числі з багатим набором золотих прикрас, впускні сарматські та середньовічні кочівницькі поховання та половецький курган ХІІ – ХІІІ століть, поховання давньоруського воїна Х – ХІ століть.

Любимівське городище і Каховське водосховище на Дніпрі

Любимівське городище і Каховське водосховище на Дніпрі

Випадкова знахідка – посуд білозерського етапу зрубної культури. На південно-східній околиці села та за 0,9 – 1,8 кілометрів на південь і південний захід – шість курганів висотою 0,8 – 3 метри.

Село Любимо-Мар’ївка

У північній частині Любимо-Мар’ївки – курган висотою один метр.

Село Малокаховка

Поблизу Малокаховки – залишки пізньоскіфського поселення. За 3,1 кілометр на південний схід від села – курган висотою один метр.

Село Мар’янівка

На південній околиці Мар’янівки і за 2,2 – 3,3 кілометри на південний захід і захід – чотири кургани висотою 0,5 – 2 метри.

Мордвинські кургани

Дивіться село Архангельська Слобода.

Село Новокам’янка

Поблизу села досліджено кургани з похованнями ямної. Катакомбної та зрубної культур. Похованнями скіфів і серезньовічних кочівників. За 1 – 3,6 кілометрв на північний захід від села – шість курганів висотою 0,5 – 1 метр.

Село Ольгівка

За 0,5 і 1,4 кілометрів на південь і південний схід – схід від села – два кургани висотою 0,8 метрів.

Селище Остапенка

За 2,5 кілометрів на північний захід – захід від селища – курган висотою два метри.

Село Петропавлівка

Поблизу Петропавліки біля кургану знайдено скіфське бронзове прорізне навершя ІV століття до нашої ери із зображенням міфічного чудовиська зі своєю здобиччю. За 1,1 – 1,6 кілометрв на північний схід і захід від села – чотири кургани висотою 0,5 – 2 метри.

Село Подівка

Поблизу села знайдено крем’яні вироби епохи бронзи. За 0,8 – 3,3 кілометри на північний і південний схід, південний і північний захід від села – шість кургані висотю 0,5 – 3,2 метри.

Село Просторе

Поблизу Просторого розкопано курган з похованнями епохи бронзи.

Село Роздольне

Поблизу Роздольного досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур, скіфські, сарматські та середньовічні поховання. За 0,5 – 3,1 кілометр на північні захід і схід, схід, південний схід від села – чотири кургани висотою 0,6 – 1 метр.

Село Семенівка

Поблизу Семенівки досліджено курганні поховання зрубної культури, ранньоскіфське і середньовічного кочівника.

Село Сергіївка

За 0,2 – 3,1 кілометр на схід, захід і південний захід від села – сім кургані висотою 0,5 – 4 метри.

Село Скворцовка

За 1,9 кілометрів на схід від Скворцовки – курган висотою 2,1 метр.

Селище Слиненка

За 1,3 кілометрів на південний захід, захід від селища – курган висотою 1,2 метри.

Селище Сокирки

На південно-східній околиці селища та за 2 – 2,8 кілометрів на південний захід – чотири кургани висотою 0,5 – 1,7 метрів.

Село Софіївка

На лівому березі балки Валивали, за 0,1 – 0,15 кілометрів від Каховського водосховища – залишки пізньопалеолітичної стоянки; у гирлі тієї самої балки – сліди мезолітичногої стоянки. На південно-західній околиці села виявлено два поховання епохи пізньої бронзи та одна – салтівської культури, поблизу села знаходилося пізньоскіфське поселення.

Досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур, кемі-обинськими похованнями у кам’яних ящиках, два кіммерійські впускні поховання VIII та VII століть до нашої ери, впускні й основні поховання зрубної культури у кам’яних ящках, антропоморфні стели, скіфські кургани, сарматські поховання, впускні поховання середньовічних кочівників. У селі та за 0,7 кілометрів на південний захід від нього – два кургани висотою два метри.

Село Тавричанка

Поблизу Тавричанки досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур. За 0,7 – 3,5 кілометрів на північний схід, схід і захід від села – три кургани висотою 0,5 – 1,2 метри.

Селище Федорівка

За 1,8 кілометрів на південь від Федорівки – два кургани висотою 0,5 і 1,3 метри.

Село Цукури

За даними аерофотознімання на південь від сіл Цукури і Кам’янка – компактна група з 80 курганів, що візуально не простежуються; форма її площі наближається до кола діаметром 200 мтрів. За 2,8 кілометрів на південний захід від села – три кургани висотою 0,5 – 2 метри.

Село Червоне Поділля

Поблизу Червоного Поділля досліджено кургани з похованнями зрубної культури, скіфського воїна середини IV століття до нашої ери та впускними похованнями середньовічних кочівників. За 3,9 – 4,3 кілометри на південний і північний захід від села – два кургани висотою два і 2,1 метр.

Селище Червоний Перекоп

За 2 та 0,8 кілометрів на північний захід ві південь від селища – два кургани висотою 3 і 0,5 метрів. На навколишній території досліджено скіфські кургани, що в літературі одержали узагальнену назву Червоноперекопських.

Село Чорноморівка

За 3,5 кілометрів на схід від сел, біля знесеного села Зелений Лагер, досліджено кургани з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур і культури багатоваликової кераміки. За 2,1 кілометр на південний захід від Чорноморівки – три кургани висотою 0,5 – 3 метри.

Село Чорнянка

Поблизу Чорнянки розкопано курган з похованнями ямної, катакомбної та зрубної культур, скіфів і сармата. Досліджено грунтовий могильник білозерського етапу зрубної культури (розкопки А.І.Куйбишева і В.В.Дорофєєва у 1979 році). Навкруги села – курганне поле з 59 насипів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.