Городище і замок у Війтівцях

Городище на топографічній карті

Городище або замок на топографічній карті

В селі Війтівці Липовецького району Вінницької області був замок та одне або два городища. Замок досліджував археолог П.І.Хавлюк, який виявив у розвідувальних шурфах кераміку ХIV століття. Це було чотирикутне укріплення на горбі. Фортеця була спалена під час одного з татарських набігів і пізніше не відбудовувалася. Оскільки територія не забудовувалась, рови і вали повністю збереглися. Більшість литовських укріплень, які були споруджені на території України, будувалися не на пустому місці, а на основі більш ранніх городищ, тому можна припустити, що до приходу литовців на Замковому пагорбі вже існувало городище.

В археологічній карті Подільської Губернії (1901) Євфімія Сіцінського немає інформації про замок, однак є згадна про два городища. Сіцінский зазначаэ, що у селі Війтівці (село на кордоні Київської губернії), нижче церкви, є городище на низькому місці біля ріки Бридки. Укріплення округлої форми, має в довжину 168 метрів, у ширину 87 метрів, периметр – 541 метр. Поверхня городища рівна із впадинами в деяких місцях. Територія городища зайнята жилими селянскими будинками, частково зайнята городами. Городище оточував вал, який зберігся зі всіх сторін, ширина вала 3,6 метра. В’їзд з півночі та півдня.

Розміщення замку

Розміщення замку

Про друге городище Сіцінский пише – в селі біля села Війтівці є городище, яке займає площу біля трьох гектарів і оточене широким яром. Це городище має вигляд підкови, вхід у фортецю – зі східного боку. У 1882 – 1883 роках селяни села Бортників проводили тут розкопки (щоб знайти скарби), але після тривалих пошуків виявили в землі лишень дерев’яну споруду, потім власник землі заборонив проводити розкопки і пошуки припинилися.

Замковий пагорбЖодне з цих двох городищ не можна віднести до замку, який був на Замковій горі, оскільки одне з них знаходилося у низовині ріки, інше захищав рів-яр, а крім того, воно, можливо, знаходилося не на території села, а десь на його околиці.

У книзі “Парафії і церкви Подільської єпархії” Євфімій Сіцінський пише – село Війтівці знаходиться на кордоні Київської губернії, у степовій місцевості, розміщено біля ріки Собки на підвищених схилах (очевидно, підвищені схили берега ріки), на відстані від повітового міста на 37 кілометрів. Переказ говорить, що місцевіть, де розміщені села Війтівці, Потік, Пісочин і Воловодівка, здавна була вкрита суцільним густим лісом. До цього лісу з південно-східного боку прилягало місто, а в самому лісі, недалеко від міста, був великий пагорб, який був оточений зі всіх сторін водою, на цьому пагорбі був великий палац, оточений фортечною стіною. Пагорб цей і донині існую і носить назву “замок”, залишки валу збереглися донині.

Список пам’яток археології села Війтівці:

  1. У південній частині Війтівців на високому горбі, який утворений розмивами в долині струмка, в урочищі Замчисько – городище ХIV століття. У плані має прямокутну форму розмірами 110 на 92 метри. На протилежному від городища схилі плато знаходиться аналогічне поселення.
  2. В лісі біля Війтівців є місцевість, розмірами 1,8 гектара, яка оточена зі всіх сторін широким яром, і називається Городищем. Це городище має вигляд підкови, вхід в укріплення зі східного боку.
  3. На схилі плато уздовж правого берега безіменного струмка в південно-східній частині села зустрічається ранньослов’янська ліпна кераміка. Поселення займає значну площу. Тут знаходять залишки пізньосередньовічного селища.
  4. На південь від села, в урочищі «Баштан» – трипільське поселення.
  5. На південний захід від села – скіфське поселення.
Городище за П.І.Хавлюком

Городище за П.І.Хавлюком

Офіційно за Війтівцями закріплено одне городище, яке знаходиться в селі. У 1977 році його обстежив П.І.Халюк, він збирав кераміку у грабіжницьких ямах. П.І.Халюк зазначав, що городище розташоване у південній частині села на високому горбі, утвореному розмивами в долині струмка, в урочищі “Замчисько”. У плані гоодище має прямокутну форму, розміри 92 на 110 метрів. Ширина рову навколо периметра коливається від 3 до 5 метрів, глибина – два метри. Площадка зіпсована скарбошукачами. Місцевим колгоспом знищена частина західного схилу для виборки баласту. Культурний шар у вигляді сіро-коричневої кераміки з хвилястим і лінійним орнаментом переораний. На протилежному від городища схилі плато знаходиться аналогічне поселення. По аналогії воно одночасове з Соколецьким городищем. Поселення і городище датуються другою половиною ХIV століття.

Що стосується іншого городища, на яке вказав Сіцінський, ця інформація можливо є помилковою. Біля Війтівців не було і зараз немає лісу. Про друге городище нікому з місцевих нічого не відомо. При цьому слід звернути увагу на згадку Сіцінського про селян села Бортники, які намагалися щось шукати на другому городищі. Бортники від Війтівців знаходяться у 50 кілометрах, сумнівно, щоб селяни пройшли 50 кілометрів, щоб шукати у чужому лісі скарби. Так що можливо, якесь городище було біля села Бортники.

Фотографія городища

Фотографія городища

У книзі Андрія Кузи “Давньоруські городища Х – ХІІІ століть” (1996) є така коротка довідка – поблизу села Війтівці, на мису є городще, яке укріплене з напільного боку валом. За археологічними матеріалами поселення можна датувати Х – ХІ століттями. Як джерело автор вказав книгу Павла Раппопорта “Військове будівництво Західноруський земель Х – ХIV століть”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *