Археологія та стародавня історія Городнянського району

Храм у селі Великий Листвен

Храм у селі Великий Листвен

В Городнянському районі Чернігівської області стародавні городища є у населених пунктах Великий Листвен, Гніздище, Городня, Карпівка, Мощенка.

Село Автуничі

Поселення у селі Автуничі

Поселення у селі Автуничі

Давньоруське поселення займає невелику впадину на краю пологого лівого берега ріки Верпч в урочищі Космоківка за два кіломети на захід від села, чотири кіломети на південь від села Лемешівка, три кілометри на північ від села Рубіж. Займає похилі схили невеликої блюдцеподібної западини. Площа – п’ять гектарів.

Поселення ІІІ – V століть «Задовщина» – за три кілометри на північний схід від села, в урочищі Задовщина, розмір – 1,8 гектара.

Поселення давньоруського часу та ХVII – ХVIII століть «Поділ» – в центральній частині села.

Село Андріївка

Поселення ранньозалізного віку «Заплава 1» – за 1200 метрів на північний схід від села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи «Заплава 2» – за 700 метрів на північний схід від села, розмір – 0,8 гектарів.

Поселення ІІІ – V століть та давньоруського часу «Верпч 3» – за 2500 метрів на північний схід від села, розмір – два гектари.

Село Берилівка

Поселення київської культури та давньоруського часу Берилівка 2 розміщене в 700 метрах на північний захід від північної околиці села Берилівка. Займає мис лівого берега ріки Тетева (права притока ріки Снов) у місті впадіння в неї безіменного струмка. Розміри пам’ятки – 150 на 50 метрів, він задернований, східна частина поселення знаходиться під лісом.

Поселення доби бронзи «Тетива 2» – за 2200 метрів на південний схід від села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку та ранніх слов’ян «Тетива 3» – за південно-східною околицею села, розмір – 0,3 гектари.

Поселення ранньозалізного віку «Глиненка 1» – в північно-західній частині села, розмір – один гектар.

Давньоруське поселення «Берилівка» – за 800 метрів на північний захід від села, розмір – 550 на 100 метрів.

Поселення доби бронзи «Берилівка 1» – за 1600 метрів на північний захід від села, розмір – 100 на 40 метрів.

Село Будище

Поселення давньоруського часу та ХVII – ХVIII століть Будище 1 – за 100 метрів на південний схід від східної частини села.

Село Бурівка

Поселення доби бронзи «Глощинкове Поле» – за два кілометри на південний захід від села, розміри – 250 на 110 метрів.

Давньоруське поселення «Околиця» – за 350 метрів на схід від села, в урочищі Околиця, розмір – 160 на 100 метрів.

Село Ваганичі

Давньоруське поселення «Курганки» – біля північної околиці села, в урочищі Курганки, розмір – 100 на 60 метрів.

Давньоруське поселення Ваганичі 1 – у центральній частині села.

Село Великий Дирчин

Поселення доби бронзи – за 800 метрів нижче села за течією ріки Снов, розміри 150 на 120 метрів.

Поселення ІІІ – V століть, VII – VIII століть та давньоруського часу «Великий Дирчин 1» – в північно-східній частині села, розміри 200 на 200 метрів.

Село Великий Листвен

Великий Листвен, план городища

Великий Листвен, план городища

Давньоруське гордище – на мису, який утворений злиттям рік Руда і Крюківка в 1,5 – 2 кілометра на південний схід від села в урочищі Городок. Майданчик – 80 на 87 метрів, пологий кінець мису обрізаний валом і ровом. З півдня майданчик городища обмежений руслом струмка Руда, з північного заходу і півночі – руслом ріки Крюкова. Схили мису, які виходять до води, ескарповані, зверху насипаний вал, який нині дуже заплив (зберігся на висоту до двох метрів). Зі сходу (з напільного боку) майданчик городища обмежений потужним валом і ровом. Тут висота валу сягає чотирьох метрів, при ширині в основі біля 12 метрів. Рів сильно заплив, але і зараз його глибина біля двох метрів при ширині біля 20 метрів. Рів з’єднувався з обома ріками і в стародавні часи був заводнений. В північній частині майданчика городища вал відсутній. Весь майданчик городища тут плавно знижується до води, утворюючи ніби ворота для виходу до ріки, яка в цьому місці значно розширюється, утворюючи широку природну гавань. В’їзд знаходився з південно-східного (напільного) боку. З півдня, північного заходу і сходу прилягають селища.

Городище у селі Великий Листвен

Городище у селі Великий Листвен

Поселення ІІІ – V століть «ЛЕП» за 1800 метрів на північний схід від південної околиці села.

Давньоруське поселення – в південно-східній частині села.

Поселення доби бронзи та ранніх слов’ян – за 600 – 700 метрів на північ від західної околиці села.

Поселення ранньозалізного віку та ІІІ – V століть «Великий Листвен» за один кілометр на південний схід від південно-східної околиці села.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку «Крюкова Дюна» – за 1600 метрів на південний схід від південно-східної околиці села.

Село Вихвостів

Поселення доби бронзи, раннього залізного віку «Чижмиш 2» – за чотири кілометри на захід від південно-західної частини села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку «Чижмиш 3» – за 700 метрів на захід від південно-західної частини села.

Поселення доби бронзи та скіфського часу «Чижмиш 4» за 1700 метрів на північний захід від південно-західної частини села.

Поселення доби бронзи та ранніх слов’ян «Чижмиш 5» – за 1900 метрів на захід від південно-західної частини села.

Поселення ІІІ – V століть «Чижмиш 6» – за 1600 метрів на захід від південно-західної частини села.

Село Гніздище

Городище ранньозалізного віку болотного типу милоградської культури – в урчоищі Городок та в трьох кілометра на південний захід від села. Його майданчик розміром 120 на 110 метрів зі всіх сторін окружений валом на висоту до одного метра.

Поселення неоліту та доби бронзи «Дюни» – за 1700 метрів на південний схід від мосту в селі, площа 0,2 гектари.

Місто Городня

Давньоруське городище, яке існувало в ХVІІ – ХVІІІ століттях і було городищем середньовічного міста Городня – в центрів міста біля будинку виконавчого комітету міської ради, розмір – 60 на 70 метрів.

Поселення неоліту та доби бронзи – на підвищенні заболоченої заплави лівого берега ріки Чибриж.

Село Горошківка

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку “Кар’єр» – за північно-західною околицею села, розмір – 1,8 гектарів.

Поселення середини І тисячоліття нашої ери «Кладовище» – в центрі села, розмір – 80 на 50 метрів.

Село Деревини

Поселення ІІІ – V стліть Тетива 1 – за 1,5 кілометрів на північ від села, розмір – 300 на 250 метрів.

Поселення давньоруського часу розміром 50 на 50 метрів.

Село Диханівка

Поселення ранньозалізного віку Заплава – за один кілометр на схід, розмір – 40 на 80 метрів.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку, давньоруського часу Диханівка 1 – Кашкурівка, в північно-західній частині села.

Село Дібровне

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, зарубинецької культури, київської культури Зарванщина 1 розміщене в 2,5 кілометра на південний схід від південного краю села Дібровне. Займає понижений мис лівого берега ріки Крюкова в урочищі Зарванщина (Стрілки). Площа – біля шести гектарів, західна частина пам’ятки пошкоджена кар’єром. Матеріали епохи бронзи, милоградської, зарубинецької і київської культур.

Поселення ранньозалізного віку «Печери» – за два кілометри на захід від південної околиці села, розмір – 2,5 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Дяна – за 700 метрів на захід від південної околиці села, розмір – 0,3 гектара.

Поселення ранньозалізного віку Кар’єр – за 250 метрів на південний схід від південної околиці села, розмір – 0,8 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Синична Гора – за один кілометр на південний схід від південної околиці села, розмір – 1,6 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку «Вигін» – за південною околицею села, в урочищі Вигін.

Давньоруське поселення Дібронвне – в південній частині села, розмір – 200 на 250 метрів.

Давньоруське поселення Мамона 1 – за два кілометри на північний схід від північної околиці села, розмір – 150 на 150 метрів.

Давньоруське поселення Мамона 2 – за 3,25 кілометрів на північний схід від північної околиці села, розмір – 500 на 100 метрів.

Давньоруське поселення Мамона 3 – за 3,75 кілометрів на північний схід від північної околиці села, розмір – 200 на 100 метрів.

Поселення ранньозалізного віку середини І тисячоліття нашої ери «Прудець» – за чотири кілометри на північний схід від північної околиці села, розмір – 1,5 гектарів.

Село Довге

Поселенння Кащине 1 – за 1100 метрів на південний схід від центральної частини села, за три кілометри на південь від південної частини села Івашківка, розмір – 70 на 120 на 350 метрів.

Давньоруське поселення Качище 2 – за 1100 метрів на південний схід від південної околиці села, за 2500 метрів на півлень від південно-західної околиці села Івашківка, розмір – біля трьох гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Довге 1 – за 350 метрів на південний схід від південно-східної околиці села.

Поселення ІІІ – V століть Струга-Острів – за 1200 метрів на схід від південно-східної околиці села.

Село Дроздовиця

Поселення неоліту, доби бронзи Дроздовиця 1 – за один кілометр на південь від села, розмір 40 на 80 метрів.

Поселення ранньозалізного віку Дроздовиця 2 – за 1,8 кілометрів на південь від села, розмір – один гектар.

Село Здрягівка

Поселення ранньозалізного віку Мостище 1 – за два кілометри на північний схід від села, розмір 30 на 50 метрів.

Давньоруське поселення Мостище 2 – за три кілометри на північний схід від села, розмір – 100 на 100 метрів.

Поселення ранньозалізного віку Здрягівка 1 – за 200 метрів на північний схід від села, розмір – один гектар.

Село Івашківка

Поселення ранньозалізного віку та ІІІ – V століть «Кар’єр» – на південно-західній околиці села, розмір – два гектари.

Поселення ІІІ – V століть «Березаги 1» – за два кілометри на південний захід від села, розмір 2,4 гектари.

Поселення ранньозалізного віку Березаги 2 – за 3500 метрів на захід від села, розмір 150 на 50 метрів.

Поселення ранньозалізного віку Березаги 3 – за 3500 метрів на південний захід на підвищенні в болоті ріки Замглай, розмір – 1,3 гектари.

Поселення доби бронзи «Центральний канал 1» – за чотири кілометри на південний захід від південної околиці села, розмір – три гектари.

Поселення ІІІ тисячоліття до нашої ери – ХІV століття нашої ери «Острів» – за три кілометри на південний захід від південної околиці села, розмір – два гектари.

Поселення ранньозалізного віку, І половини І тисячоліття нашої ери Осеновецьке 1 – за три кілометри на південний захід від південно-західної околиці села.

Поселення І половини І тисячоліття нашо ери Осеновецьке 2 – за 2,5 кілометрів на південний захід від південно-західної околиці села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, ІІІ – V століть Осеновецьке 3 – за 2700 – 3300 метрів на південний захід від південно-західної околиці села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку та ІІІ – V століть Івашківка 1 – на південно-західній околиці села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І половини І тисячоліття нашої ери Сельське 1 – за 500 метрів на південь від південно-західної околиці села.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку Сельське 2 – за 900 метрів на південь від південно-західної околиці села.

Село Ільмівка

Поселення давньоруського часу Ільмівка 1 – біля північної околиці села, розмір – 200 на 100 метрів.

Село Карпівка

Поселення ІХ століття до нашої ери – V століття нашої ери та городище V – ІХ століть «Городок» – за 500 метрів на південний схід від села, в урочищі Городок, за 500 метрів від південної околиці села, за шість кілометрів на північний захід від села Ваганичі. Роташоване біля півнівчного краю великого болота, в наш час меліорованого. Пам’ятка являє собод підпрямокутний штучний насип, оточений з усіх боків валом і ровом. Висота валу 2 – 3 метри, ширина – 10 – 15 метрів. Рів сильно заплив і слабо проглядається. З північного напільного боку є другий вал. Він дуговидний, його протяжність 280 метрів, висота 80 – 150 сантиметрів, ширина до восьми метрів. Майданчик городища 45 на 145 метрів, рівний, слабо задернований. Ворота були з півдня.

Село Конотоп

Поселення неоліту, доби бронзи, ранньозалізного віку, зарубинецької культури та давньоруськог очасу Домограїв 2 знаходиться в 1200 метрах на південь від східної околицці села на мису останця правобережної тераси ріки Снов в урчоищі Домограїв. Висота – від одного до трьох метрів над рівнем заплави, площа біля одного гектара. Територія поселення була засаджена лісом.

Поселення неоліту, доби бронзи, зарубинецької культури Законотопщина 5 – в 1700 – 2000 метрах на північний схід від східної околиці села Конотоп на мисі останця правобережної тераси ріки Снов в урочищі Законотопщина. Висота 500 – 1500 метрів над рівнем заплави, площа 1,5 гектарів. Північно-східна частина була задернована, південно-західна – засаджена лісом.

Поселення неоліту, доби бронзи, зарубинецької культури, давньоруського часу Миронова Гора 1 – в 900 – 1100 метрах на південний схід від східної околиці села Конотоп на підвищенні останця правобережної тераси ріки Снов в урочищі Миронова Гора. Висота – 1 – 3 метри над рівнем заплави, площа 3,8 гектарів, поселення було засаджене лісом.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, київської культури Мис розміщене в 100 – 200 метрах на південь від околиці села Конотоп, займає мис першої надзаплавної тераси лівого берега ріки Крюкова в місті її впадіння в ріку Снов. Висота – 1 – 2 метри над рівнем заплави. Площа – біля чотирьох гектарів, розорюється.

Поселення доби бронз та ранньозалізного віку Конотоп 1 – за 200 метрів на північний схід від північної околиці села, розмір – 3,5 гектарів.

Поселення доби бронзи «Копаний город 1» – за південною околицею східної частини села, в північній частині, розмір 1,1 гектара.

Поселення доби бронзи Копаний город 2 – за південною околицею східної частини села, розмір – два гектара.

Поселення неолітиного часу Домограєв 1 – за один кілометр на південний захід від східної частини села, один гектар.

Поселення доби бронзи Миронова гора 2 – за 800 метрів на північний схід від східної частини села, площа 0,3 гектара.

Поселення ІІІ – V століть «Куликове» – за 500 метрів на південний схід від східної частини села, розмір – 0,5 гектара.

Поселення часів неоліту, доби бронзи та ранньозалізного віку «Рипіще» – за 300 метрів на південний схід від східної частини села, розмір 1,4 гектара.

Поселення необіту, доби бронзи «Ферма» – за 300 – 400 метрів на схід від східної частини села, розмір 0,5 гектара.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, ІІІ – V століть «Законотопщина 1» – за 300 – 400 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи «Законотопщина 2» – за 600 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – 0,7 гектарів.

Поселення доби бронзи, середини І тисячоліття нашої ери «Законотопщина 3» – за 1 – 1,2 кілометри на півнчний схід від східної частини села, розмір – 1,3 гектара.

Поселення ранньозалізного віку, V століття нашої ери Законотопщина 4 – за 1300 – 1500 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи Законотопщина 6 – за 1300 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – 0,8 гектарів.

Поселення доби бронзи, І століття до нашої ери Занотопщина 7 – за 0,8 кілометрів на північнний схід від східної частини села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку Законотопщина 8 – за 300 метрів на північний схід від східної околиці від східної частини села, розмір – 3 гектара.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку та ІІІ – V століть «Дюна» – за 750 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – 0,5 гектара.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, давньоруського часу «Коцюриха» за один кілометр на південний захід від південної околиці села, урочище Коцюриха, розмір – 2,5 гектарів.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку Законотопщина 9 – за 1,5 кілометрів на північний схід від північно-східної частини села.

Поселення доби бронзи Конотоп 2 – на півнівчній околиці секла.

Село Кузничі

Поселення давньоруського часу Кузничі – в північно-східній частині села, розмір – 700 на 150 метрів.

Село Куликівка

Поселення І тисячоліття нашої ери та давньоруського часу Куликівка 1 – в південно-східній околиці села, розмір – три гектари.

Село Лашуки

Поселення доби бронзи, київської культури та давньоруського часу Лашуки 2 розташовано в північно-західній частині села Лашуки. Займає мис першої надзаплавної тераси правого берега ріки Крюкова, висота – 1 – 2,5 метрів над рівнем заплави. Площа біля 1,5 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Гавань 1 за 800 метрів на північний схід від північно-західної частини села, розмір – два гектари.

Поселення ранньозалізного віку Гавань 2 – за 1200 метрів на північний схід від центральної частини села, розмір – чотири гектари.

Поселення ранньозалізного віку, ІІІ – V століть Лашуки 1 – за північно-західною околицею села, розмір – 2,5 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Лашуки 3 – за 350 метрів на південний схід від околиці села, розмір – 0,5 гектара.

Поселення неоліту, ранньозалізного віку «Варковщина» за 300 метрів на північ від центральної частини села, розмір – 0,5 гектара.

Поселення ранньозалізного віку Груд – на північ від центральної частини села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи «Андронов Груд» – за 300 метрів на північ від центральної частини села, в урочищі Купчища, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи та ранньозалізного віку Купчиха 2 – в центральній частині села, розмір – 0,5 гектарів.

Поселення доби бронзи Островки – за 600 метрів на північ від центральної частини села, розмір – 0,5 гектарів.

Село Лемешівка

Давньоруське поселення Лемешівка 1 – за два кілометри на північний захід від МТФ села, розмір 150 на 100 метрів.

Поселення київської култури Заплава (Пойма) розміщене в чотирьох кілометрах на північ від північної околиці села Лемешівка і в півтори кілометрах на південь від села Усохи, займає дюну в заплаві правого берега ріки Тетерів. Розміри 150 на 150 метрів, поверхня задернована.

Село Лютіж

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку «Кар’єр» за 100 метрів на північ від села, площа – один гектар.

Село Макишин

Поселення доби неоліту, бронзового віку, київської культури, давньоруського часу, ХІV – ХV століть Макишин 1 – півтора кілометри на південь від села на зниженій ділянці правобережної тераси ріки Снов в урочищі Журавлеве Поле. Воно знаходиться на корінному руслі ріки Снов, що полого знижу

Ться, поблизу стариці.Тут висота мису складає до трьох метрів, в 60 – 80 метрах від ріки висота складає до восьми метрів. Руслом ріки Снов поселення обмежене зі сходу. З північного сходу і південного сходу до нього прилягає заплава. Його південна межа проходить через балку, що тягнеться в заплаві ріки Снов, західна – через розоране поле, розміри – 120 на 80 метрів.

Поселення неоліту, доби бронзи, київської культури, ранніх слов’ян Шулікова Головка (Біля Хвої) навпроти центральної частини села.

Поселення неоліту, київської культури, давньоруського часу Червоні Лози – у заплаві лівого берега ріки Снов навпроти села (за один кілометр на південний схід від центральної частини села).

Поселення V – VII століть в урочищі Рівчак, знаходиться на схилі лівого корінного берега струмка Рівчак, в 1200 метрах на захід від села Макишин, поблизу грунтової дороги, що йде з цього села до шосе Чернігів-Щорс. Селище прорізане двома молодими ярами, що тягнуться у напрямку з півночі на південь, до вузької заплави струмка, розмір – 120 на 50 метрів.

Поселення доби бронзи, київської культури Седнев 4 – за два кілометри на південь від села, розміщене на довгому корінному правому березі, що полого спускається до ріки Снов, поблизу стариці. Виста мису біля основи 6 – 8 метрів, поблизу ріки – до трьох метрів. Знайдена різна кераміка: ліпна бронзового віку, другої чверті чи середини І тисячоліття, і гончарна, що відноситься в основному до пізнього середньовіччя, розміри – 320 на 170 метрів.

Поселення неоліту, доби бронзи, київської культури, ранніх слов’ян «Шулікова Головка» (Біля хвої), навпроти центральної частини села.

Поселення неоліту, київської культури, давньоруського часу Червоні Лози – у заплаві лівого берега ріки Снов навпроти села (за один кілометр на південний схід від центральної частини села).

Поселення V – VII століть – в урочищі Рівчак. Знаходиться на схилі лівого корінного берега струмка Рівчак, в 1200 метрах на захід від села Макишин, поблизу грунтової дороги, яка йде з цього села до шосе Чернігів – Щорс. Селище прорізано двома молодими ярами ,які тягнуться у напрямку з півночі на південь, до вузької заплави струмка, розмір – 120 на 50 метрів.

Поселення доби бронзи та київської культури Седнів 4 – за два кілометри на південь від села, розміщене на довгому, пологому корінному правому березі, поблизу стариці. Висота мису біля його основи – до восьми метрів, поблизу ріки – до трьох метрів. Знайдена різна кераміка – ліпна пізнього бронзового віку, другої чверті або середини І тисячоліття і гончарна, яка відноситься до пізнього середньовіччя. Розміри – 320 на 170 метрів.

Поселення VII – VIII століть Макишин 2 – між селищем Седнів і селом Макишин ближче до села Макишин (300 – 350 метрів від поселення Седнів 4), за 1200 метрів на південь від села, займає обривистий мис, утворений долиною ріки і двома впадаючими в неї ярами.  Обривом селище обмежене зі сходу, ярами – з півночі і півдня. Західна її межа проходить через оране поле, приблизно 80 метрів від обриву. Висота мису – 10 – 12 метрів, ширина – біля 50 метрів, розміри поселення – 100 на 50 метрів.

Давньоруське поселення «Зелені Рови 1» (Рудка) – за 1,5 кілометрів на північний захід від села. В урочищі Зелені Рови на мису правого корінного берега, та струмка, який впадає в ріку Снов, площа 350 на 150 метрів.

Поселення давньоруського часу Зелені Рови 2 (В штанах) – за 2500 метрів на північний захід від села, вище по течії від поселення Зелені Рови 1, розмір – 350 на 150 метрів.

Поселення ІІІ – V століть «Селічева Круча» – за 400 метрів на південь від села, розмір – 30 на 50 метрів.

Поселення часів неоліту, доби бронзи, ранньозалізного віку, І тисячоліття нашої ери та давньоруського часу «Сокирин Пісок» – за 1500 метрів на південний схід – схід від центральної частии села, розмір – чотири гектари.

Поселення неолітичної, бронзової доби Макишин 3 (Помєрки) з за 200 – 300 метрів на північ від села, в урочищі Помєрки, розмір – 200 на 50 метрів.

Давньоруське поселення Рівчак 2 – за 800 метрів на захід від села, розмір – 240 на 140 метрів.

Поселення часів неоліту та давньоруського часу Березняки (Дорошева Березівка) – на південний схід від центральної частини села.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І тисячоліття нашої ери, давньоруського часу, ХVII – ХVIII століть «Кашавовка» – в південній частині села.

Поселення ІІ – V століть, давньоруського часу, ХVII – ХVIII століть Макишин 4 – у північно-східній частині села.

Село Малий Дирчин

Поселення ранньозалізного віку, ІІІ – V століть Малий Дирчин 1 – на захід від південної частини села, розмір – 2,5 гектарів.

Поселення часів неоліту, доби бронзи, ранньозалізного віку Малий Дирчин 2 – за 700 метрів на захід від південної частини села, розмір 2,5 гектарів.

Поселення ранньозалізного віку Малий Дирчин 3 – за 800 – 1000 метрів на захід від південної частини села, розмір – один гектар.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, І половини І тисячоліття нашої ери «Кут» – за 900 метрів на захід від північно-східної околиці села.

Поселення доби бронзи, ХVІІ – ХVІІІ століть «Малий Дирчин – Центр» – в центральній частині села.

Поселення доби бронзи «Малий Дирчин 4» – за 600 метрів на північ від північної околиці села.

Село Мощенка

Розкоп валу на городищі Мощенка

Розкоп валу на городищі Мощенка

Городище ранньозалізного віку, зарубинецької культури в урочищі Горщина – на високому мису лівого берега ріки Тетеви за 600 метрів на північний схід від села. Має два вали. Матеріали юхновської та зарубинецької культури. Два городища – верхнє і нижнє (35 на 65 метрів, площа – 0,35 гектара).

Давньоруське поселення – в урочищі Криниця, на південно-східній околиці села, займає знижену ділянку лівого берега ріки Тетива, розмір – 100 на 60 метрів.

Давньоруське поселення Даньки – за чотири кілометри на південний захід від села, розмір – 200 на 70 метрів.

Городище давньоруського часу – в урочищі Лиса Гора (три кілометри на південний схід від села).

Село Павло-Іванівське

Поселення ранньозалізного віку та давньоруськог очасу «Стародуб» – за південно-східною околицею села, розмір – два гектари.

Село Пекурівка

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, давньоруського часу «Пекурівка 1» – за 200 метрів на захід від МТФ біля західної околиці села, розмір – 200 на 300 метрів.

Давньоруське поселення Пекурівка 2 – в центрів села, розмір – 200 на 250 метрів.

Поселення доби бронзи та давньоруськог очасу Пекурівка 3 – за 200 метрів на північний схід від східної околиці села, розмір – 300 на 300 метрів.

Село Півнівщина

Поселення доби бронзи та давньоруського часу Гора – за один кілометр на південний схід від села, розмір – 500 на 200 метрів.

Село Політрудня

Поселення доби бронзи «Село» – в центральній частині села.

Село Радянське

Поселення зарубинецької культури, давньоруського часу «Лиса Гора» – за 300 метрів на південний схід від кладовища, розмір – 100 на 80 метрів.

Село Розвинівка

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку, ІІІ – V століть Чижмиш 1 – за 500 метрів на північний захід пів північно-східної околиці села.

Поселення доби бронзи «Розвинівський ліс» – за один кілометр на північний схід від північно-східної околиці села.

Село Рубіж

Давньоруське поселення розміром 50 на 100 метрів.

Село Сеньківка

Поселення ранньозалізного віку Загороддя – за два кілометри на схід від села, розмір 70 на 20 метрів.

Поселення ранньозалізного віку Городок – за 1600 метрів на північний схід від села, розмір – 70 на 70 метрів.

Село Смичин

Поселення доби бронзи, зарубинецької культури, давньоруського часу Смичин 2 – в 100 метрах на північ від околиці села. Воно займає два мисоподібних виступи першої надзаплавної тераси правого берега ріки Крюкови. Висота – 1,5 – 2 метри над рівнем заплави, площа біля 1,8 гектара.

Поселення київської культури Дамба 2 розміщене в 300 метрах на північний схід від північно-західної околиці села Смичин. Займає останець першої надзаплавної тераси в заплаві правого берега ріки Крюкова. Частково пошкоджене дамбою при спорудженні ставу, розмір – три гектари.

Поселення ранніх слов’ян, давньоруського часу Смичин 1 – в північно-західній частині села, розмір – 2,1 гектар.

Поселення ранньозалізного віку, середини І тисячоліття нашої ери, давньоруського часу Смичин 3 – за північною околицею села, розмір – два гектари.

Поселення доби бронзи Смичин 4 – на північний схід від південно-східної околиці села, розмір – два гектари.

Поселення ранньозалізного віку Мис – за сто метрів на північ від північної частини села, розміри – два гектари.

Поселення давньоруського часу Заплава – біля західної околиці села, розмір 200 на 100 метрів.

Поселення ранньозалізного віку, зарубинецької култури Дамба 1 – за 400 метрів на північ від північно-західної околиці села, розміри два гектари.

Поселення ранньозалізного віку Зарванщина 2 – за 900 – 1000 метрів на північний схід від південно-східної околиці села, в урочищі Зарванщина, розмір – 1,5 гектарів.

Поселення І тисячоліття нашої ери, давньоруського часу «Смичин-Північ» – за північною околицею села.

Поселення ранньозалізного віку, ранніх слов’ян Стрілки 1 і Стрілки 2.

Село Солонівка

Поселення ХІІІ – ХІV століть «Дюна» – за 600 метрів на північний схід від східної частини села, розмір – 50 на 50 метрів.

Поселення ХІV – ХVІІІ століть «Солонівка» – у східній частині села.

Село Старосілля

Поселення київської культури, давньоруськог очасу – в 400 метрах на північний схід від села Старосілля і в 1700 метрах на захід від південної околиці села Автуничі. Займає мис лівого берега ріки Верпч. Загальна площа – біля шести гектарів. Кераміка київської кульури в західній, пониженій частині поселення.

Поселення давньоруського часу «Кар’єр» – за 1600 метрів на південний схід від південої околиці села, розмір – один гектар.

Село Травневе

Поселення доби бронзи, давньоруського часу Травневе 1 – у південній частині села.

Село Тупичів

Поселення давньоруського часу, ХVІ – ХVІІІ століть Тупичів 1 – в південно-західній частині села, розмір 100 на 50 метрів.

Поселення давньоруського часу Тупичів 2 – за один кілометр на схід від південно-західної частини села, розмір – 100 на 200 метрів.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку Тупичів 3 – за 500 метрів на південний схід від Тупичівського лісництва, розмір – 0,5 гектарів.

Поселення ІІ – V століть Тупичів 4 – за 1600 метрів на північний захід від північної околиці села, розмір – три гектари.

Поселення доби бронзи, ранньозалізного віку «Ковалівське» – на північний захід від північної околиці села, розмір – 3,5 гектарів.

Поселення ранньозалізног віку, І половини І тисячоліття нашої ери «Мамон 1» – за 4,3 кілометрів на північний схід від Тупичівського лісництва, розмір – 0,4 гектари.

Поселення ранньозалізного віку Мамон 2 – за чотири кілометри на північний схід від Тупичівського лісництва, розмір – 0,6 гектарів.

Село Хоробичі

Поселення давньоруського часу Хоробор – за два кілометри на північний схід від села, розмір – два гектари.

Поселення ІІІ – V століть Верпч 1 (Хоробичі 1) – за 1600 метрів на північ від села, розмір – 2,5 гектарів.

Поселення І – V, ХІV – ХVІ стліть Верпч 2 – за 2,8 кілометрів на північ від східної околиці села, розмір – три гектари.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.